Ion Cozmei comemorat la Liceul din Cupca

11 03 2023 ES 1

În aceste zile ale lui Mărțișor sunt marcate  ziua de  naștere şi ziua morţii  poetului național al ucrainenilor,  Taras Șevcenko. Alături de Marele Cobzar, anual marcăm și ziua de naștere  a regretatului poet sucevean Ion Cozmei. Este poetul român de origine ucraineană care l-a tradus în întregime pe scriitorul clasic ucrainean Taras Șevcenko. Dacă Taras Șevcenko s-a născut la 9 martie, atunci vom menționa că Ion Cozmei s-a născut la 11 martie. Deci și în felul acesta sunt apropiați unul de celălalt.

Aproape în toate clasele liceului nostru s-a vorbit atât la lecțiile de literatură, dar și la alte obiecte despre viața și opera nemuritoare a Cobzarului ucrainean, dar și despre importanța traducerii operelor sale în alte limbi, noi, acordând importanță limbii române. Două expoziții de ziare și fotografii am amenajat pe coridorul școlii, una dedicată Cobzarului ucrainean, alta traducătorului său în limba română,            Ion Cozmei. De asemenea, în muzeul de istorie al satului Cupca, aflat în incinta școlii,  este o expoziție permanentă dedicată poetului național al Ucrainei, dar și o mapă cu materiale, ziare și reviste consacrate traducătorului, poetului și publicistului  Ion Cozmei din Suceava.

Pe parcursul lunii martie, membri cercurilor „Lămâița” și „Tinerii muzeografi” conduse de subsemnata, vom organiza, sperăm că în mod obișnuit, o serie de măsuri dedicate lui T. Gh. Șevcenko, dar și lui Ion Cozmei,  mai ales în incinta muzeului. În special vom pregăti un montaj poetic consacrat traducerilor șevcenkiene în diferite limbi, mai ales a celor traduse de regretatul poet sucevean Ion Cozmei în limba română.

11 03 2023 ES 2

Cu ani în urmă domnia sa a fost oaspetele acestei școli având o întâlnire cu elevii și profesorii de aici. Atunci, primele culegeri de traduceri au fost donate de către autor școlii noastre. Pe parcursul anilor am mai primit cărți de la Ion Cozmei, unele dintre ele se păstrează în muzeul nostru. Tot atunci, Ion Cozmei a fost oaspetele școlii medii din Pătrăuții de Jos, a mai vizitat biblioteca locală, muzeul etnografic, alte edificii. Am fost în vizită la regretatul frate al poetului martir Ilie Motrescu din Crasna, profesorul Nicolae Motrescu, la folcloristul și publicistul Dragoș Tochiță din Pătrăuții de Sus, acum trecut și el în lumea veșniciei.

11 03 2023 ES 3

Personal am alcătuit un album cu toate publicațiile mele personale dedicate măsurilor organizate în școală dedicate lui T. Șevcenko, accentul fiind pus anume pe traducerile poetului Ion Cozmei.

Voi menționa că și doctoratul regretatului eminescolog  și șevcenkolog de la Suceava a fost cu tamatica traducerilor din opera Cobzarului.

Asemenea măsuri educă la tânăra generație dragostea de literatură, creație, opera Poetului național al poporului ucrainean, dar și a vestitului eminescolog, poet, traducător de la Suceava Ion Cozmei. Ambii merită și trebuie citiți și cunoscuți.

11 03 2023 ES 4

Eleonora SCHIPOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий