Istoricul zilei: 13 iulie: evenimente şi personalităţi

13 07 IST 1

La 13 iulie anul 100  î. e.n. s-a născut Iulius Cezar, general roman, om de stat, consul și autor notabil de proză latină. Iulius Cezar a fost un conducător politic și una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. Rolul său a fost esențial în instaurarea dictaturii la Roma, lichidarea democrației Republicii și instaurarea Imperiului Roman. A provocat războaie de cucerire fără acordul senatului roman. Cucerirea Galiei, plănuită de Cezar, a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic.   În anul 55 î.e.n.  Cezar a lansat prima invazie romană în Marea Britanie.   Cezar a ieșit învingător într-un război civil, devenind dictator al lumii romane, și a inițiat o vastă acțiune de reformare a societății romane și a guvernării acesteia. El s-a proclamat dictator pe viață și a centralizat puternic guvernarea statului slăbit din cauza războiului civil pornit tot de Cezar. A fost asasinat în anul 44 î.e.n.

La 13 iulie 1866 a fost promulgată Constituţia României,   alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, până în 1923.  Constituţia din 1866 este prima constituție propriu-zisă a României şi a fost adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Constituția a fost adoptată în timpul regelui Carol I, fiind cea mai longevivă constituție (1866-1923) și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Constituţia transformă România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice precum: separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar (persoanele puteau vota pe baza unei sume de bani, astfel cei care votau erau adesea marii proprietari de pământuri, în majoritate conservatori).

A fost prima constituție elaborată fără concurs străin și fără aprobare externă, devenind un act de manifestare a independenței, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanția colectivă a celor 7 mari puteri, oferind totodată cadrul pentru evoluția statului român pe baze moderne și democratice. A fost considerată una din cele mai democratice constituții din Europa acelui timp. Constituția din 1866 și-a încetat aplicabilitatea la data intrării în vigoare a Constituţiei din 1923, după săvârşirea Marii Uniri.

13 07 IST 2

La 13 iulie 1929, la Viena s-a stins din viață compozitorul bucovinean, Eusebie Mandicevschi, cunoscut în Occident cu numele de Eusebius Mandyczewski. Muzicologul român, dirijorul de cor și compozitorul cu renume, Eusebie Mandicevschi, s-a născut în satul Băhrinești din Bucovina, la 18 august 1857, într-o veche familie de preoți ortodocși români și ruteni. A fost fiul lui Vasile Mandicevschi și al Vioricăi, născută Popovici.  Și-a început studiile muzicale în orașul Cernăuți, avându-l ca profesor pe Isidor Vorobchievici, apoi le-a urmat la Universitatea din Viena unde, pe lângă istoria muzicii și estetica muzicală, și-a perfecționat stilul componistic. În capitala Imperiului Austriac s-a afirmat ca  dirijor al mai multor coruri, precum și al Orchestrei din Viena.

Eusebie Mandicevschi a fost un foarte bun pedagog în domeniul muzicii,  a predat la Academia de Muzică din  Viena. Datorită calităților sale și în semn de prețuire pentru studiile muzicologice, el a devenit în 1897 Doctor honoris causa  al Universității din Leipzig.

Din punct de vedere al stilului componistic, Eusebie Mandicevschi a fost influențat de creația clasică și romantică deopotrivă. Majoritatea creațiilor sale corale au fost scrise pe versuri populare sau pe versuri ale poeților români, inclusiv pe cele ale lui Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu, precum și a poeților ucraineni Taras Șevcenko și Iuri Fedkovyci, a poetului german Heinrich Heine.  Madrigalele compuse de el au o individualizare pregnantă a vocilor, o inventivitate melodică.

Eusebie Mandicevschi este cunoscut și ca autor de muzică de teatru. Se cere menționat vodevilul „Junețe și bătrânețe” și opereta pentru copii „Un bal mascat în noaptea Sfântului Nicolae”. Printre creațiile sale se numără muzica vocal-simfonică, de notorietate fiind cantatele dedicate soliștilor, corului și orchestrei.

În domeniul muzicii corale a semnat 12 liturghii, muzica vocală aducând în prim plan cântece populare românești culese de Alexandru Voevidca, armonizate pentru voce și pian, compuse în diferite tonalități și pentru diverse formații corale, dovedind cunoaștere profundă a motetului și madrigalului italian, dar și a utilizării tehnicii polifoniei.

S-a afirmat și ca editor al operelor compozitorilor Franz Schubert, Joseph Haydn, Johannes Brahms, J.S. Bach, Ludwig van Beethoven. Astfel, sunt demne de reținut expozițiile documentare Brahms (anii 1899, 1920, 1922), Beethoven (anul 1920), Schubert (anul 1922).  Marele compozitor Eusebie Mandicevschi  a fost îndrumător pentru mai mulți muzicieni români, în deosebi pentru Ciprian Porumbescu, Marțian Negrea, Gheorghe Mandicevschi. Personalitate a muzicii românești și universale, cel mai reprezentativ membru al familiei Mandicevschi, Eusebie Mandicevschi a fost numit de presa vremii sale „enciclopedie muzicală vie”. Se are în vedere faptul că, pe lângă activitatea sa de dirijor și compozitor, Eusebie Mandicevski a scris multe lucrări biografice și articole despre teoria muzicii, precum și cercetări despre lucrările compozitorilor clasici.

Compozitori renumiți, precum Piotr Ceaikovski, Anton Rubinstein, Franz Liszt, l-au apreciat pe Eusebie Mandicevschi, compozitor ce a contribuit la dezvoltarea artei muzicale din epoca sa, fiind punct de reper pentru generațiile viitoare de muzicieni români.

Eusebie Mandicevschi a decedat la 13 august 1929 în localitatea Sulz, lângă Viena. A fost înmormântat în Cimitirul Central din Viena. În zilele noastre, familia de intelectuali din Băhrinești Acatrini – tatăl Mihail și fiul Vladimir – au contribuit la înveșnicirea memoriei ilustrei familii Mandicevschi, reprezentantul cel mai eminent al ei fiind compozitorul și pedagogul Eusebie Mandicevschi.

13 07 IST 3

La 13 iulie 1938, la Lviv s-a născut vestitul compozitor ucrainean, Myroslav Skoryk, laureat al Premiului Naţional „T. Şevcenko”, laureat al mai multor concursuri internaţionale. În anul 1947 familia Skoryk a fost deportată în Siberia. Ea a revenit în oraşul natal în 1955, când Myroslav avea 17 ani.  El a fost admis la Conservatorul din Lviv, unde a şi început activitatea sa de creaţie. La 25 de ani a devenit cel mai tânăr pedagog al Conservatorului. Myroslav Skoryk este considerat unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai generaţiei actuale de compozitori ucraineni. El este autor de operă, balet, concerte, a compus muzică pentru multe filme şi spectacole teatrale. Una dintre cale mai mari realizări ale compozitorului este muzica la filmul lui Serghei Paradjanov „Umbrele strămoşilor uitaţi”. A decedat Myroslav Skoryk în anul 2020.

13 07 IST 4

La 13 iulie 1995 Republica Moldova a semnat documentele de aderare la  Consiliul Europei, devenind, oficial, cel de-al 35-lea membru al organizaţiei.

13 07 IST 5

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий