Istoricul zilei – 28 iunie: evenimente și personalități

28 06 IST 2

La 28 iunie 1577  s-a născut pictorul flamand Petrus Paulus Rubens.  Peter Paul Rubens (1577-1640) este considerat cel mai renumit pictor flamand. Viața lui Rubens pare să fi fost guvernată de o inepuizabilă energie. În decurs de patruzeci de ani, artistul pictează circa 1400 tablouri și execută sute de desene. Este primit cu căldură atât în cercurile celor mai de seamă artiști din Europa, cât și la curțile princiare.

28 06 IST 1

La 28 iunie 1581  a ieșit de sub tipar „Evanghelia cu învățătură” sau „Cazania“, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi. Coresi este originar din satul Cucuteni, judeţul Dâmboviţa. Și-a început activitatea tipografică la Târgovişte.   În 1559-1560 s-a stabilit definitiv la Braşov, unde i s-a oferit posibilitatea de a tipări nu doar în limba slavonă, ci și în limba română,   fapt imposibil la vremea respectivă în Ţara Românească,   din cauza opoziției Mitropoliei Ungrovlahiei.   Tipăriturile lui, apărute în mare parte la Brașov între 1556 şi 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luterană  și calvină   răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate „monumente” de limbă veche românească, importante și prin predosloviile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu hotărâre și claritate, problema introducerii limbii românești în cultul religios. Tipăriturile lui Coresi utilizau din Ţara Românească   și sud-estul Transilvaniei și au avut o mare importanță pentru evoluția și unificarea limbii române. Ele au stat la baza formării limbii române literare.

La 28 iunie 1651 a  început Bătălia de la Beresteciko dintre Polonia și Ucraina, cea mai mare bătălie din secolul al XVII-lea. Bătălia de la Beresteciko, localitate din ţinutul Volynia,  s-a dat între cazacii zaporojeni răsculați, conduși de hatmanul Bogdan Hmelnițki, ajutat de tătarii crimeeni aliați pe de o parte, și de cealaltă parte armata polono-lituaniană în frunte cu regele Ioan al II-lea Cazimir. Bătălia a durat din 28 până în 30 iunie 1651.

28 06 IST 4

La 28 iunie 1835, la Iaşi se inaugurează prima instituție de învățământ superior din principatele românești – Academia Mihăileană. Aici se ţineau cursuri de istorie, drept, chimie, matematică şi de arhitectură.

28 06 IST 5

La 28 iunie 1996,  la ora 9:18, după 24 de ore de dezbateri aproape neîntrerupte, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Constituţia ţării. Este rezultatul a şase ani de muncă grea, consultări, crize şi înţelegeri. Procesul constituţional a început imediat după 16 iulie 1990, când Rada Supremă a RSS Ucrainene a adoptat „Declaraţia despre suveranitatea de stat a Ucrainei”.

28 06 IST 6

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий