La Cernăuţi au fost schimbate denumirile a circa 50 de străzi şi stradele

27 10 2022 F 7

La sesiunea Consiliului Orăşenesc noile denumiri au fost votate de către 26 din cei 29 de deputaţi prezenţi în sală. Împotrivă n-a votat nici un deputat. Noile denumiri atestă desfăşurarea procesului de decomunizare şi de derusificare din Cernăuţi. Bunăoară, strada 28 Iunie (ziua „eliberării” regiunii Cernăuţi în 1940) se va numi de acum strada Constituţiei. Comisia respectivă a hotărât să schimbe denumirea străzii Novikov-Priboi în Ion Sbiera, membru-fondator al Societăţii Academice Române, administratorul Bibliotecii Bucovinei şi fostul profesor al poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu. Strada Gastello se va numi strada Roşa. Alte denumiri româneşti nu sunt. Comisia toponimică, în pofida adresărilor primite,  încă nu s-a decis care stradă să poarte numele lui Traian Popovici, fostul primar al Cernăuţiului,  cunoscut prin faptul că în anii celui de-al Doilea Război  Mondial a salvat de la moarte circa 20 mii de evrei din oraş.

Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий