La izvoarele spirituale ale lui Vasile Leviţchi

16 11 2021 LEVITCHI 3

La 15 noiembrie, în ziua când s-au împlinit o sută de ani de la naşterea lui Vasile Leviţchi, decan al literelor române în nordul Bucovinei în cea de a doua jumătate a secolului XX, Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii cernăuţene a organizat o „masă rotundă” în regim de videoconferinţă întru omagierea poetului şi pedagogului Vasile Leviţchi. Catedra universitară a fost un refugiu impus de autorităţile de partid pentru Vasile Leviţchi, demisionându-l din postul de redactor-şef al ziarului de expresie românească „Zorile Bucovinei”. Ziaristul Vasile Leviţchi a revenit la precedenta sa ocupaţie de pedagog. Dar şi la catedră a activat o perioadă scurtă de timp, fiind nevoit să treacă la activitatea profesionistă de scriitor, însă a reuşit să lase în sufletele studenţilor săi germenele viu al dragostei faţă de limba maternă şi valorile literare româneşti.

16 11 2021 LEVITCHI

Mediatoarea videoconferinţei, şefa Catedrei de Filologie Română şi Clasică, Cristina Paladean, doctor în filologie, i-a „conectat” la discuţia spirituală pe câţiva discipoli ai lui Vasile Leviţchi, personalităţi cunoscute în spaţiul românesc: Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu, Ştefan Hostiuc, Petru Grior. Mesaje de salut au adresat participanţilor la „masa rotundă” diplomatul Dan Constantin de la Consulatul General al României la Cernăuţi, declarând că doreşte să cunoască mai profund creaţia lui Vasile Leviţchi, şi decanul Facultăţii de Filologie, Boris Bunciuk, care a amintit despre relaţiile dintre poetul român Vasile Leviţchi şi poetul ucrainean Myhailo Ivasiuk, ambii lectori universitari. Le-a mulţumit participanţilor la videoconferinţă pentru păstrarea vie a memoriei celui care a fost Vasile Leviţchi, nora acestuia, Ludmila Leviţchi, de la Chişinău. Imaginea lui Vasile Leviţchi – omul şi familistul, descrisă prin cuvinte sincere şi luminoase de doamna Ludmila Leviţchi, a fost completată cu cea a lui Vasile Leviţchi – poetul şi pedagogul – de către discipolii săi. Remarcabilul poet de la Chişinău, Arcadie Suceveanu, bucovinean de-al nostru, şi-a amintit cum în anul 1971, fiind student la Universitatea cernăuţeană, a participat la omagierea lectorului Vasile Leviţchi, cu prilejul jubileului de 50 de ani, unde a rostit o frază că Vasile Leviţchi va fi proslăvit şi la jubileul de o sută de ani. „Iată că au trecut 50 de ani de atunci şi la centenarul naşterii lui Vasile Leviţchi vorbim cu acelaşi respect profund despre el”, a spus Arcadie Suceveanu. Poetul Arcadie Suceveanu a demonstrat cartea  „Mai târziu cu o viaţă” de Vasile Leviţchi, apărută recent la Chişinău. Distinsul discipol al lui Vasile Leviţchi s-a referit şi la placheta de versuri „La izvoarele Siretului”. „Am citit întreaga creaţie poetică a lui Vasile Leviţchi şi am selectat cele mai valoroase poezii. Cartea are 64 de pagini, însă poeziile incluse în ea îşi păstrează imaginea în oglinzile poeziei contemporane”, a accentuat Arcadie Suceveanu.

16 11 2021 levitki 2

Izvoarele Siretului sunt izvoarele spirituale ale lui Vasile Leviţchi. Creaţia sa poetică prezintă un izvor de apă vie cu care ne înveşnicim graiul matern, pentru care „Dumnezeu a plâns printre aştri”.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий