La Liceul din Cupca și-a început activitatea comitetul școlăresc

14 09 ES 3

Noul comitet școlăresc, recent ales la Liceul din Cupca, și-a început activitatea. Noua președintă a comitetului școlăresc a devenit Elena Șinderuc, eleva clasei a 9-a, una dintre cele mai sârguincioase eleve ale școlii, o bună activistă. Colega ei de clasă, Nicoleta Bojescu, a fost aleasă locțiitoare. Alți 10 dintre cei mai sârguincioşi elevi ai claselor superioare au fost aleși președinți ai comitetelor respective.

Mai întâi ne-am  preocupat de problemele organizatorice. Toţi membrii Comitetului şcolăresc s-au încadrat activ la organizarea competițiilor sportive dedicate săptămânii educației fizicii și sportului. Au avut loc mai multe acţiuni extrașcolare cu cele mai diferite tematici. O atenţie deosebită este acordată activităților cu caracter patriotic.

Le dorim succese și să le fie întru-n ceas bun!

14 09 ES 1

14 09 ES 2

Eleonora SCHIPOR,

pedagog-organizatoare la Liceul din Cupca, profesoară superioară

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий