„Libertatea Cuvântului”: Antologie poetică

6 02 2022 POEZIE

Mircea LUTIC

CETATEA DE IASPIS

Ierusalime, oare unde ţi-e slava?

Poarta de Aur e-nzidită-n tină,

Ca Mirele-ţi veşnic să nu mai revină,

Şi-ntre fiii tăi nu încetează gâlceava.

 

Tărâm de împărtăşire a Cinei Sfinte

Şi de dezghiocare a marilor taine,

Iată-te azi loc de învrăjbire-ntre ginte,

De universale blesteme şi caine.

 

Cetate de iaspis, leruită de leruri,

Templu al sacrului înrodit în Părinţi

Şi hărăzit prin credinţă să reînvie,

Au când numele-ţi sfânt răsuna-va în ceruri

Cu sonuri noi, izvorâte din veşnicie,

Viersuite pe buze de îngeri şi sfinţi?

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий