LOCUL UNDE A AVUT LOC BUNA VESTIRE

7 4 F 2

Creștinii ortodocși prăznuiesc la 7 aprilie după stil vechi Buna Vestire.

Biserica Ortodoxă Sfântul Arhanghel Gavril este o biserică creștină greco-ortodoxă din orașul Nazaret din Israel. Acolo era izvorul de la care locuitorii din Nazaret mergeau să ia apă. Și acolo a mers în acea zi și Fecioara Maria, când i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, care i-a vestit că va naște pe Fiul lui Dumnezeu.

„Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavriil într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: „Ce fel de închinare poate fi aceasta?…” Și îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată-n pântecele tău vei zămisli și vei naște Fiu și numele Lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și Fiul Celui-Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintelui Său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit”.

Și a zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat?” Și răspunzând îngerul, i-a zis: ”Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui-Preaînalt te va umbri, pentru aceasta și Sfântul Care Se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită sterpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință”. Iar Maria a zis: ”Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa” (Evanghelia după Luca, 1, 26-38).

7 4 F 6

Biserica se află deasupra unui izvor subteran care a slujit în antichitate aprovizionării cu apă a localității. Apa din izvor poate fi văzută curgând în absida bisericii și alimentează și Izvorul Mariei situat la 140 de metri distanță.

Biserica a fost ctitorită în timpul dominației Imperiului Bizantin și este cunoscută în rândurile credincioșilor arabi din Galileea sub numele Keniset el Rum, adică Biserica Bizantină. Locașul de cult este situat în Piața Bisericii, la nord de Piața Izvorului.

7 4 F 3

Această biserică este situată în preajma izvorului unde după tradiție a avut loc Buna Vestire. Și astăzi pelerinii, în semn de evlavie, după ce se închină în biserică, iau apă de la izvorul care curge sub Icoana Bunei Vestiri, localizat în grota locașului, unde se ajunge după ce cobori 7 trepte.

7 4 F 4

Lăcașul a fost pictat între anii 1977-1978 de trei pictori români din Bucovina, Mihai, Gavril și Nicolae Moroșanu, în timpul patriarhului Iustin, astfel se explică de ce se află în biserică pictați sfinți cunoscuți în România, cum ar fi Sfânta Parascheva sau Ioan cel Nou de la Suceava. Există și o pisanie în limba română care relatează acest fapt.

Deasupra intrării în grotă la o înălțime de aproximativ 2 m se află pictată Icoana Bunei Vestiri cu inscripții în limba română, greacă, arabă, franceză și engleză.

Icoana din grotă înfățișează scena Bunei Vestiri, când are loc zămislirea Domnului, „Care deja este prezent în pântecele Fecioarei, după ce aceasta rostește cuvântul: fie!”.

7 4 F 5

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий