Manuscris, păstrat ca o relicvă familială, a văzut lumina tiparului după câteva decenii

27 11 Ф 3
În anul 1970, la Chișinău a fost editat romanul „La răspântia Boianului”. Autoarea lui, Viorica Chibac-Cuciureanu, (nume necunoscut pe atunci în rândul oamenilor de litere din Moldova), l-a scris în baza faptelor reale din satul său natal Boian. Nu și-a inventat personajele, fiindcă a trăit în mijlocul lor, le-a cunoscut bucuriile și încercările destinelor lor, deseori nemiloase. Le-a înveșnicit vorba și chipul în rândurile de carte. Critica literară a salutat acest debut editorial al bucovinenei Viorica Chibac-Cuciureanu și, cu mai multă încredere în forțele proprii, ea a început să lucreze la partea a doua a romanului. A urmat curca jumătate de veac de tăcere. Sunt optsprezece ani de când scriitoarea din Boian a plecat la cele veșnice. Cu doi ani în urmă, în timpul pandemiei, o altă scriitoare din Boian, Maria Toacă, a reușit să reediteze în grafie latină acea cărțulie modestă ca formă, intitulată la „Răspântia Boianului”. Numele autoarei, Viorica Chibac-Cuciureanu, a fost readus în memoria boincenilor, iar cartea ei – pusă în circuitul valorilor spirituale.
27 11 Ф 4
Sponsorizând tipărirea celei de-a doua ediții a romanului „La răspântia Boianului”, nepoata autoarei, Elena Chibac, a dorit să fie tipărită și partea a doua a lui, păstrată în manuscris, păstrată drept o comoară spirituală a familiei. Recent acest manuscris a văzut lumina tiparului, grație osârdiei Liliei Govornean, metodistă la Institutul Regional de Învățământ Postuniversitar din Cernăuți, președinta Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română, precum și a echipei de la această asociație. Asumându-și răspunderea de editarea ambelor părți ale romanului, Lilia Govornean a depus din partea ACEDER un proiect la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și, primind susținerea financiară din partea lui, s-a străduit ca în perioada de realizare a proiectului să fie tipărite cele două volume ale romanului „La răspântia Boianului și perdelele negre”, fiecare volum având mai mult de 400 de pagini. A fost depusă o muncă enormă, ținând cont de perioada scurtă de timp prevăzut pentru realizarea proiectului.
Lansarea cărții a avut loc la Liceul Lider „Ion Neculce” din Boian-Hlinița, unde la timpul ei a învățat autoarea – Vioroca Chibac-Cuciureanu. Directoarea Liceului, Elena Hauca, a menționat că aceasta este o adevărată sărbătoare pentru elevii și colectivul pedagogic al instituției de învățământ. Elevii, într-adevăr, au venit ca la sărbătoare, în costume naționale. Lilia Govornean, realizatoarea acestui proiect, relatând despre munca depusă la editarea celor două volume ale romanului, a ținut să mulțumească familiei scriitoarei, care a păstrat manuscrisul minunate cărți, precum și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în persoana secretarului de stat, Gheorghe Cârciu, și directorului Departamentului, Radu Cozma, susținerea cărora a fost simțită permanent. Reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, ministrul plenipotențiar Nicolae Dan Constantin, în calitate de oaspete, a accentuat că DRP, Guvernul României acordă o atenție sporită Comunității românești din Ucraina.
În cadrul sărbătorii au luat cuvântul Olga Ostafi din partea Departamentului Educație și Știință al AMR Cernăuți, Vasile Babii, viceprimarul CT Boian, scriitorii originari din Boian – Maria Toacă și Gheorghe Bota, jurnaliștii Vasile Bâcu, Felicia Toma, Vasile Carlașciuc și Vitalie Zâgrea.
27 11 Ф 5
În finalul sărbătorii, tânăra profesoară Mihaela Sfeclă (în rolul Vioricăi Chibac-Cuciureanu) a citit cuvintele scriitoarei, adresate generațiilor care vin.
Se spune că manuscrisele nu ard, ele, într-un fel sau altul, ajung la cititor, îmbogățindu-i lumea spirituală. E și cazul romanului „La răspântia Boianului și perdelele negre”.
27 11 Ф 6
27 11 Ф 7
(V.K.)
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий