MELEAG NATAL, LA ÎNCEPUT DE IARNĂ…

DSC_0311

Priprutia (Lehuceni) – sat care-şi ridică prima biserică

Priprutia, sat care este legat organic de Boian, a fost atestat pentru prima dată cu denumirea iniţială Lehuceni la 1523. În secolul al XVIII-lea el, tot împreună cu satul Boian, a făcut parte din moşia cronicarului moldovean, Ion Neculce. În anul 1838, urmaşii lui  Ion Neculce au construit biserica din piatră cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Sfântul locaş, mai numit şi „Biserica lui Neculce”, se află la hotarul convenţional între Boian şi Lehuceni. La fel şi cimitirul. Adică o biserică şi un cimitir pentru ambele sate.

Această apropiere este confirmată şi de organele laice. Mult timp Priprutia (Lehuceni) a făcut parte din Consiliul sătesc Boian. Toamna aceasta a fost creată Comunitatea Teritorial Unită, din care fac parte ambele sate.

În perioada când populaţia din ţinutul nostru, după vremurile de tristă amintire de ideologie ateistă, revine la  credinţa strămoşească, locuitorii din Priprutia au decis să aibă şi ei biserica lor. Cu susţinerea financiară şi materială a omului de afaceri din Boian, Ion Semeniuc, cu câţiva ani în urmă la Priprutia a fost pusă piatra de temelie a bisericii. În momentul de faţă se încheie ridicarea pereţilor noului locaş de închinare cu o clopotniţă rotundă în formă de turn. Turnul de apărare a credinţei este demult în sufletele enoriaşilor din acest frumos sat al unor gospodari adevăraţi.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

DSC_0312DSC_0317

Добавить комментарий