MELEAG NATAL: MERIDIAN SPIRITUAL

DSC_0436

Ciudei – sat cu denumire ce provine de la o minune

Ciudei, una dintre cele mai mari localităţi storojineţene, este situat pe malurile râuleţelor Sireţel şi Ciudeiel. Spre miază-zi, în zare se conturează crestele verzi ale munţilor,  după care se află „Ierusalimul românesc” – Mănăstirea Putna. Valul spiritual puternic, care trece peste munţi, îi ţine mereu pe locuitorii de pe această pitorească vatră românească pe făgaşul credinţei străbune.

Istoria a fixat momentul când în 1707 Maria Comisoaia şi sora sa, Irina Stolniceansca, au dăruit loturile lor de pământ Mănăstirii Putna. Iar prima atestare documentară a satului Ciudei ţine de anul 1646, de un hrisov semnat de domnitorul Moldovei, Vasile Lupu.

Chiar la începutul administraţiei austriece în Bucovina, autorităţile au cerut ca peceţile localităţilor să reprezinte elemente ale florei sau faunei. Pecetea Ciudeiului reprezenta un cerb pe fondalul pădurii de conifere.

Pădurea a jucat şi joacă un rol însemnat în viaţa satului Ciudei. Datorită pădurii, la Ciudei a fost trasă linia de cale ferată, a apărut un depozit de material lemnos, iar în prezent la Şcoala medie nr.1 activează Cercul tinerilor silvicultori, apreciat chiar în capitală.

DSC_0439

Copiii satului, pentru prima dată,  s-au aşezat în băncile şcolare cu 204 ani în urmă, astfel  Şcoala din Ciudei este una dintre cele mai vechi din regiune, unde învăţământul se face în limba română.

Prima biserică ortodoxă, din lemn,  a fost construită la Ciudei în 1753. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în anii 1883-1986 a fost construită o nouă biserică din piatră şi cărămidă. Ea a fost sfinţită de vestitul Mitropolit al Bucovinei, Silvestru Morariu Andrievici la 19 decembrie, având hramul Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni. Peste câteva zile enoriaşii din Ciudei vor sărbători hramul acestei biserici. Ei se vor ruga şi pentru aceea, ca Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni să-i ferească de cumpăna cu care se confruntă acum întreaga omenire, să-i îndrepte la fapte bune şi demne, aşa cum le stă bine unor locuitori dintr-un sat cu nume care provine de la o minune – Ciudei.

În ultimul deceniu la Ciudei a fost ridicată încă o biserică, care se vede din toate colţurile localităţii. Este şi ea un locaş de închinare-minune. În acest edificiu măreţ sunt două biserici. În zilele  obişnuite serviciul divin se face în biserica de jos, cu hramul Sfântul Ilie, iar în cele douăsprezece mari praznice de peste an – în biserica de sus cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi.

DSC_0428

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 DSC_0438

Добавить комментарий