Personalităţile zilei: 12 februarie

12 02 2022 IST 1

La 12 februarie 1809 s-a născut Abraham Lincoln (1809-1865), al 16-lea președinte al Americii, cel care a abolit sclavia. Abraham Lincoln a fost un avocat şi om politic american, al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii, funcție pe care a exercitat-o începând cu luna martie 1861 și până la asasinarea sa în aprilie 1865. Lincoln a condus Statele Unite în timpul Războiului Civil,   cel mai sângeros conflict pe teritoriul SUA. El a conservat Uniunea, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia.

La 12 februarie 1856 juristul şi omul politic român, Vasile Boerescu, a adresat un memoriu ministrului de externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri. În perioada Revoluției de la 1848, Vasile Boerescu (1830-1883) era elev la Colegiul Sfântul Sava din București și colabora la ziarul „Pruncul român”.  A absolvit colegiul în anul 1850, iar după o perioadă de pregătire la Școala de Drept din București, a plecat la Paris, unde obține licența în anul 1855 și doctoratul în științe juridice în 1857. În perioada petrecută în Franța, Vasile Boerescu a militat pentru drepturile politice ale Țărilor Române și pentru unirea acestora sub un principe străin. În 1857, după reîntoarcerea în țară, este numit profesor de drept comercial la Colegiul Sfântul Sava, iar din 1859 este profesor la Facultatea de Drept din București. În martie 1871 devine rector al Universității din București, iar în octombrie 1873 este numit decan al Facultății de Drept.

12 02 2022 IST 2

La 12 februarie 1974 dizidentul rus Aleksandr Soljeniţîn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1970, este exilat din Uniunea Sovietică. Aleksandr Soljenițîn (1918-2008) a fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist, care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică. Deși, de cele mai multe ori, scrierile sale erau interzise, a reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt „Arhipelagul Gulag”, „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici” sau „Pavilionul canceroşilor”. S-a întors în Rusia în 1994, după prăbușirea regimului comunist.

12 02 2022 IST 3

În ziua de 12 februarie a anului 1894 s-a născut Otilia Cazimir Alexandrina Gavrilescu) scriitoare, poetă română.  Otilia Cazimir s-a afirmat şi ca traducătoare și publicistă. A fost supranumită poeta sufletelor simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii. Cel dintâi volum de poezii, „Lumini și umbre”, i-a fost publicat în anul 1923. Urmează volumul de versuri „Fluturi de noapte”  în 1927, carte premiată de Academia Română și de comitetul „Femina Vie- Heureuse” de la Paris, cu premiul „Femina”. Din anul 1946 devine colaboratoare permanentă a Editurii „Cartea Rusă”, unde stilizează traduceri din literatura rusă și sovietică. A tradus din literatura franceză (Maupassant), rusă și sovietică (Gorki, Kuprin, Cehov, Fedin, Gaidar ș.a.). A decedat în noaptea de 7 spre 8 iunie 1967 la Iași.

12 02 2022 IST 4

La 12 februarie, pe stil vechi (30 ianuarie – stil nou), sunt prăznuiţi  Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cei mai mari învățători păstori ai Bisericii. Sfinții Trei Ierarhi au trăit în vremea când Biserica, abia scăpată din prigonirile sângeroase ale împăraților romani, fusese primejduită de erezii, mai exact de abaterile de la dreapta credință. Cei Trei Ierarhi au dus o luptă neîncetată și extrem de grea pentru păzirea dreptei credințe apostolice, în special la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă taină a credinței creștine.
Sfântul Vasile cel Mare a fost păstor al mirenilor, dar și îndrumătorul călugărilor. Sfântul Vasile cel Mare a unit cuvântul cu fapta și i-a chemat pe cei bogați să sprijine așezămintele creștine, întemeiate chiar de el, pentru a-i ajuta pe cei săraci, pe cei bolnavi și pe toți cei neputincioși din cetate. Sfântul Grigorie Teologul, orator înnăscut, preot și teolog, și-a câștigat renumele de „Cuvântătorul lui Dumnezeu”, respectiv „Teologul”. Sfântul Grigorie a fost chemat la Constantinopol, cetate care căzuse cu mult timp în rătăcirea lui Arie, și nu mai rămăsese decât o singură biserică ortodoxă – „Biserica Învierii”. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel mai iscusit predicator pe care l-a avut Biserica. El i-a chemat pe toți, de la cei mai smeriți, până la cei mai măreți, la pocăință și milostenie, îmbărbătându-i și dând ca pildă viața sa.

12 02 2022 IST 5

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий