Personalităţile zilei: 12 ianuarie

12 01 2022 IST 1

La 12 ianuarie 1669 a apărut în Franța lucrarea lui Nicolae Milescu Spătarul „Scriere a unui senior moldovean”, prima scriere a unui român publicată la Paris. Personalitate de prim rang în cultura românească şi rusă din a doua jumătate a secolului XVII — începutul secolului XVIII, Nicolae Milescu s-a născut în familia unui boier moldovean. După unii cercetători, la început el şi-a făcut studiile, se pare, la Academia slavo-greco-latină din Iaşi, apoi a continuat la Academia de pe lângă patriarhia de la Constantinopol, instituţii în care a studiat limbile slavonă, greacă veche, neogreacă, latină, turcă, arabă, apoi istoria, diverse discipline filosofice, literatura şi teologia. Întorcându-se în patrie pe la mijlocul anilor 50 ai secolului XVII, Nicolae  Milescu devine o persoană influentă la curtea domnitorilor moldoveni, ajungând la rangul de spătar. După cum reiese din unele izvoare, Nicolae Milescu a participat la un complot împotriva domnului Ştefăniţă Lupu, după descoperirea căruia cărturarul a fost nevoit să părăsească ţara. După mai mulţi ani de pribegie prin Valahia, Stambul, Stockholm, Paris, în 1671 el  a sosit la Moscova.   În calitate de înalt dregător este numit câţiva ani mai târziu, în fruntea soliei ruseşti care a plecat în China (1675-1678), misiune diplomatică ce a contribuit la cunoaşterea reciprocă dintre ruşi şi chinezi. Nicolae Milescu s-a aflat în Rusia până la sfârşitul vieţii, ajungând să contribuie chiar şi la transformările din timpul lui Petru cel Mare (întemeietorul Imperiului Rus — 1712). Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă răspândire în manuscrise în timpul secolelor XVII-XIX în Rusia, ţările româneşti, Orientul Apropiat şi chiar în Europa Occidentală. De la sfârşitul secolului XX lucrările lui au început să fie valorificate şi tipărite la început în Rusia, apoi şi în alte ţări, mai ales cele dedicate Siberiei şi Chinei. Ele au văzut lumina tiparului şi în Republica Moldova. Însă multe din scrierile sale mai continuă să zacă în manuscris în multe biblioteci şi arhive europene.

La 12 ianuarie 1866, la Cernăuţi a încetat din viaţă Aron Pumnul, cărturar român, lingvist, filolog, participant la evenimentele Revoluţiei de la 1848 din Transilvania. După înfrângerea revoluţiei din Transilvania profesorul Aron Pumnul, ca şi alţi conducători români ardeleni, devenind duşmani ai maghiarilor, pentru a scăpa cu viaţă, au trebuit să fugă la fraţii lor de peste Carpaţi. Aron Pumnul a fost condamnat la moarte de autorităţile maghiare, iar locuinţa şi bunurile sale din Blaj au fost distruse. La început a stat ascuns în satul său natal, Cuciulata, dar la venirea soldaţilor unguri în sat, a trebuit să fugă din calea acestora.  Ajuns la Bucureşti s-a cazat la un hotel, unde spre ghinionul său, era cazat şi un comisar maghiar care într-o noapte a vrut să-l ucidă, dar a scăpat ca prin minune de la moarte. În continuare, după ce a luat legătura la Bucureşti cu Nicolae Bălcescu şi I. Heliade Rădulescu (membri ai guvernului provizoriu), Aron Pumnul a fost numit comisar cu propaganda în judeţul Râmnicu Sărat, dar la scurt timp după intrarea trupelor ţariste şi otomane în Moldova a fost nevoit să se refugieze în Bucovina, la fel ca şi alţi revoluţionari ardeleni de la 1848. La Cernăuți Aron Pumnul a devenit unul dintre conducătorii mișcării de renaștere națională a românilor din Bucovina, continuând, în scris, lupta pentru drepturile românilor. A început imediat colaborarea la revista „Bucovina”.

Printre elevii lui s-a numărat Mihai Eminescu, care i-a dedicat prima sa poezie publicată – „La mormântul lui Arune Pumnul”.  Aron Pumnul  a alcătuit prima antologie de texte literare româneşti „Lepturariul românesc” (vol. I-VI, Viena, 1862-1865), lucrare valoroasă din punct de vedere documentar.

12 01 2022 IST 2

La 12 ianuarie 1876 s-a născut vestitul scriitor american Jack London (pseudonimul literar al lui John Griffith Chaney).   Opera sa (care constă în special din romane) are ca subiect existența crudă, sălbatică și spiritul de revoltă și aventură, în care eroii, de o forță fizică și morală supraumană, sunt antrenați într-o luptă brutală pentru supraviețuire, paradoxal mântuirea venind întotdeauna prin eşecul în viaţă. Este un reprezentant romantic al socialismului american, fapt interior vizibil de exemplu în romanul autobiografic „Martin Eden”. Printre traducătorii în română a acestei scrieri a lui Jack London se numără şi bucovineanul Vasile Leviţchi.

12 01 2022 IST 3

În ziua de 12 ianuarie 1907, la Jitomir (în prezent centru regional din Ucraina) s-a născut Serghei Koroliov, inginerul şi proiectantul-şef sovietic  în timpul cursei spaţiale dintre Uniunea Sovietică şi SUA în 50-60 ai secolului trecut.   El a proiectat racheta R-7, vehiculul de lansare pentru primul satelit artificial „Sputnik” și pentru primul om în spațiu, Iuri Gagarin.  Serghei Koroliov a fost o victimă a epurărilor staliniste din 1938 și s-a aflat timp de 6 ani în detenție. Ca proiectant principal al programului spațial sovietic, a dezvoltat și coordonat programele Sputnik şi Vostok, precum și planurile de a trimite un om pe Lună. A murit subit la 59 de ani (1966) din cauza unor probleme de sănătate apărute în anii de detenție într-un lagăr.

12 01 2022 IST 4

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий