Pluguşorul de la Ropcea

1 02 2022 ROPCEA

Ansamblul folcloric „Izvoraşul” de la Liceul „Ştefan cel Mare” din Ropcea, condus de profesoara Victoria Costinean, animatoare a vieţii culturale a românilor nord bucovineni, este un păstrător fidel al datinilor şi tradiţiilor populare. Cântecele interpretate de tinerii artişti amatori din Ropcea potolesc „setea spirituală” a ascultătorilor. Iar acest pluguşor le întăreşte speranţele, cu  care ei au trecut hotarul dintre ani.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий