Populația Pământului, în curs de îmbătrânire

20191004_075419

Îmbătrânirea populației este o problemă
globală care afectează aproximativ jumătate
de planetă. În viitorul apropiat, Africa nu este amenințată de acest fenomen. În schimb, în Europa și Asia numărul persoanelor a căror vârstă a „depășit” peste 60 de ani este în creștere. Acest lucru este facilitat de dezvoltarea medicinii și de creșterea nivelului de trai. Cu toate acestea, rata natalității scade dramatic, ceea ce duce la o povară suplimentară pentru economiile țărilor, datorii la plățile sociale, tensiuni între generații și costuri ridicate ale serviciilor medicale. Cea mai gravă situație
este în Europa: fiecare a patra persoană de
pe continent are peste 60 de ani. Conform
prognozelor ONU, în următorii 30 de ani, po-
pulația lumii va ajunge la aproape 10 miliarde de oameni. Până atunci, populația Europei se va reduce cu 26 milioane de oameni. Cea mai gravă situație se înregistrează în Europa de Est. În special, în astfel de țări ca Bulgaria, Letonia, Ucraina, Polonia și Ungaria. În aceste țări rata mortalității este foarte înaltă. La aceasta se adaugă fenomenul migrației. Oamenii pleacă masiv în ţări mai bogate în
căutarea unui loc de muncă bine plătit.

Potrivit ONU, pentru prima dată în istoria
lumii, numărul persoanelor vârstnice de pe
Pământ îl depășește pe cel al copiilor. Or-
ganizația spune că acum sunt în jur de 705
milioane de persoane cu vârsta de 65 de
ani și doar 680 milioane – sub 5 ani. Con-
form prognozelor Băncii Mondiale și a Or-
ganizației Internaționale a Muncii, în urmă-
torii 10-40 de ani, toate țările dezvoltate se
vor confrunta cu problema îmbătrânirii po-
pulației. Există două motive principale pen-
tru această tendință: reducerea natalității și
prelungirea speranței de viață. Dacă vorbim
de Ucraina, potrivit Prognozei demografice
naționale, până în anul 2050 aproape o tre-
ime din populația țării va avea peste 60 de
ani. Potrivit Serviciului de Stat de Statistică,
speranța medie de viață pentru femeile din
Ucraina este de 76, 78 de ani, pentru băr-
bați — 67, 72. Ucraina are peste 7 milioane
de persoane cu vârsta peste 65 de ani. Se
estimează că populația Ucrainei va scădea
de la 3% la 15% până în anul 2030, iar până
în 2060 cu peste 35 la sută.

În fiecare zi în lume se nasc aproximativ
236.000 de copii. Conform estimărilor ONU,
în anul 2050 populaţia mondială va număra
în jur de 10 miliarde de oameni de la 7,7
miliarde în 2019. Mai ales în ţările slab dez-
voltate populaţia creşte galopant. În timp ce
în statele puternic industrializate o femeie
naşte în medie 1,7 copii, în statele în curs
de dezvoltare o femeie dă naştere în medie
la aproape 4 copii.

Добавить комментарий