Sânzienele – adevărate preotese ale soarelui

7 07 2022 F 3

 

La 7 iulie,  în Ucraina este marcată pe stil vechi marea sărbătoare creştină Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia şi a Elisabetei, mama sa, descendentă a seminţiei lui Aaron. Momentul naşterii proorocului Ioan a fost cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus, fiind vestit de către îngerul Gavriil. Evanghelistul Ioan arată că Ioan a mărturisit: „Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă, Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu”. Astfel se explică faptul că Ioan a fost proroc când Dumnezeu i-a spus cum va cunoaşte pe Fiul Sau întrupat, şi a fost apostol când a văzut pe Duhul Sfânt pogorât peste Hristos şi a auzit glasul Tatălui cu privire la El.

Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul este atestată documentar în secolele IV-V, chiar în perioada în care se fixează definitiv şi data Crăciunului. În tradiţia populară românească ea mai poartă denumirea de Sânziene, Drăgaică, Ziua Soarelui, Ursina sau Amuţitul Cucului.

Sânzienele erau considerate zânele bune, femei frumoase – adevărate preotese ale soarelui, divinităţi nocturne ascunse în pădurile întunecate, în care oamenii nu păşesc. Tot tradiţia arată că, în noaptea acestei zile Sânzienele circulă prin aer sau pe pământ, cântă şi dansează, umplu de fecunditate femeile căsătorite, tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor, înmulţesc animalele şi păsările şi împart rod holdelor. În tradiţia ucraineană este sărbătoarea „Ivan Kupala”.

7 07 2022 F 4

7 07 2022 F 5 a

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий