Ţinem cu sfințenie la valorile noastre spirituale

21 11 F 1

Ştim că în cea de-a 21-a zi a lui Brumar, la Cupca e hramul bisericii (stil vechi ) – Sfinţii  Arhangheli Mihail şi Gavriil. În această  fotografie puteţi vedea clădirile celor două  biserici ale satului. Cea veche, care a rămas un monument de cult în această veche aşezare românească  de pe Valea  Siretului, având și clopotnița alături, dar și cea nouă şi impunătoare, care  poate fi admirată de la zeci de kilometri. Aproape de ea se află  şi o nouă  clopotniţă, chiar în livada şcolii. Casele parohiale și cea veche și cea nouă de asemenea pot fi văzute, ca și cele 2 fântâni ale celor două biserici. Iar aleea cu flori și verdeață ce duce de la poartă spre biserică poate fi admirată în orice anotimp.

În fiecare an, în ziua hramului, se adună sute de enoriași din satele din apropiere, dar și mai îndepărtate, iar un sobor mare de preoți oficiază serviciul divin. În ultimii ani se fac rugăciuni pentru țara noastră, pace și înțelegere între popoare, pentru viață pașnică și binecuvântare cerească.

Cu câțiva ani în urmă am scos de sub tipar cartea despre biserica din Cupca, întitulată „Sfânt lăcaș de închinare”.   Nu odată s-a  scris despre biserica noastră. În diferite perioade, în diferite publicații au fost materiale despre biserica din Cupca. Un capitol aparte în monografia satului, cu titlul „Cupca, un sat din Bucovina” – autori Reveca Prelipcean, Vasile Slănănă și Petre Ciobanu, este dedicat bisericii din Cupca.

În muzeul istorico-etnografic al satului se află un stand cu fotografii și comentarii ale vechii biserici. De asemenea, avem mape cu diferite materiale despre religie, credință, biserică, sfinți, sărbători religioase etc.

Toate aceste lucruri sunt valorile noastre spirituale la care ținem cu sfințenie.

21 11 F 3

Eleonora SCHIPOR,

profesoară la liceul din Cupca

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий