Tradiţii milenare care ne unesc

22 04 2023 ф 1 а

La Centrul regional de educaţie estetică „Tineretul Bucovinei” din Cernăuţi s-a desfăşurat concursul „Coşuleţul solidarităţii”.  Această acţiune de artă a avut drept scop facilitarea renaşterii tradiţiilor populare de încondeiere a ouălor pascale, trezirii conştiinţei naţionale la copii şi tineret. La concurs au fost prezentate coşuleţe pascale cu ouă încondeiate unice în felul lor, cântece cu tematica respectivă. De asemenea, a fost organizat un iarmaroc de binefacere, iar banii adunaţi au fost direcţionaţi pentru necesităţile Forţelor Armate ale Ucrainei.

Comunitatea Teritorială Noua Suliţă a fost reprezentată de Centrul de învăţământ extraşcolar, care a pregătit coşuleţul pascal cu ouă încondeiate, iar numărul artistic a fost susţinut de Daria Agratini. Fiecare comunitate a fost menţionată de Departamentul Educaţie şi Ştiinţă din cadrul Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi, scrie site-ul CT Noua Suliţă.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий