Uniți prin credință pentru biruință

27 10 ES 2

Sub acest generic în orașul Buzău (România) s-a desfășurat ce-a de a cincea Conferință a Asociației creștine ASCIOR. Ajunsă la primul mic jubileu Conferința de la Buzău a fost, de fapt, una internațională la care au participat invitați din circa patru țări ale Europei: România, Moldova, Ucraina și Italia.  Timp de două zile sala mare a Consiliului județean Buzău a găzduit zeci de reprezentanți de toate vârstele și profesiile. Pe toți însă i-a unit dragostea și dorința de a face ceva bun într-o lume plină de vicii și răutăți, de primejdii și nedreptăți. Prin strădania neobositului domn Nicolae Mușat, vrednicul președinte și fondatorul acestei Asociații creștine de binefacere, am avut parte de două zile de înălțare sufletească, de dorința de a face lumea din jurul nostru mai bună, de a semăna lumină și bunătate.  S-au perindat pe scenă în aceste zile de la finele lui Brumărel, zeci de participanți: artiști, scriitori, teologi, profesori, compozitori, pictori, cercetători științifici, jurnaliști, traducători, ingineri, preoți, juriști, cântăreți, instrumentiști, folcloriști, studenți, elevi, voluntari. Toți au venit cu un mesaj de pace, înțelegere, bună conviețuire între națiuni și popoare. Prin cântece, versuri, recitaluri, apeluri, rugăciuni, pricesne, monologuri, destăinuiri fiecare participant a adus în inima celor prezenți un crâmpei de lumină care va birui întunericul, pacea care va birui războiul, binele care va învinge răul.

A fost organizată o tombolă pentru elevi, studenți și tineri care prin tragere la loto au câștigat pungi cu cărți, reviste, calendare, dar și atribute electronice. De asemenea, prin licitația organizată, dar și prin donații s-au strâns bani pentru copilul Alexandru, care are mare nevoie de tratament și îngrijire medicală. În holul sălii unde a avut loc evenimentul în cauză a fost amenajată o expoziție de icoane, tablouri, costume populare din diferite zone, broderii. Unele dintre ele au putut fi doar admirate, altele s-au pus în vânzare pentru ca banii încasați să fie de ajutor copilului Alexandru.

Deschiderea solemnă a celei de a 5-ea Conferințe ASCIOR au făcut-o președintele ei dl Nicolae Mușat, tenorul, pictorul și compozitorul din Suceava Sorin Ursan Delaclit și nelipsitul preot Mihai Milea  care a binecuvântat lucrările și buna ei desfășurare. De fapt preoți au urcat mai mulți în acele zile pe scenă. Rând pe rând participanții sinceri și binevoitori au adus mesajele lor fie prin cântec, fie prin poezie sau pur și simplu prin relatările pline de înțelepciune, bunătate, credință, speranță.

Din partea micii delegați de la Cernăuți am vorbit chiar eu ca președintă de Filială. Reamintim cititorilor că în anul 2017, la insistența dlui Nicolae Mușat, însoțit de un mic grup de oameni dornici de a face ceva bun și frumos pentru noi au sosit la Cernăuți. Au fost prezenți atunci  alături de vrednicul inginer Nicolae Mușat, doamnele Olga Văduva-Grigorov, Angelica Stănciuloiu și Mihail Popescu. Oameni de suflet care au și înființat atât la noi, cât și în câteva zone ale Basarabiei, în aproape toate zonele României filiale, care își desfășoară activitatea.

Am vorbit despre situația grea în care ne aflăm în legătură cu acest război, despre dorința și speranța că pacea va reveni neapărat pe multpătimitul nostru pământ. Am mulțumit conduceri ASCIOR, dar și tuturor românilor pentru ajutorul și sprijinul acordat, pentru toleranța, bunătatea, mărinimia de care dau dovadă.  Le suntem și le vom fi recunoscători întotdeauna. Alături de mine s-au aflat încă două doamne și anume Rodica Zegrea, poetă, activistă, șefa bibliotecii din satul Prisăcăreni, fostul raion Hliboca, și Livia Orindarciuc, poligraf, activistă din orașul Cernăuți.

27 10 ES 1

Toți participanții la tradiționala Conferință s-au învrednicit de diplome, brevete, medalii. Am primit în dar cărți. Am auzit multe cuvinte de laudă, de încurajare, de susținere. Le mulțumim la toți pentru bunăvoință și înțelegerea de care dau dovadă.

La rândul meu am adus la Buzău mai multe numere ale revistelor recent apărute la noi la Cernăuți, „Prichindeii” și „Recreația mare”. Au fost distribuite elevilor, studenților, profesorilor.

Ne-am înapoiat la casele noastre devenind parcă mai buni, mai sensibili la o durere străină, mai luminați la suflet. Din partea delegației de la Cernăuți vreau să-i mulțumesc din suflet minunatului domn Nicolae Mușat, care întotdeauna ne susține, ne încurajează, ne ajută, cât și întregii sale echipe, tinerilor care s-au încadrat activ în pregătirea și buna desfășurare a lucrărilor Conferinței. De asemenea, Consiliului Județean Buzău, primăriei orașului, tuturor oamenilor de bună credință care au susținut moral și financiar, au contribuit nemijlocit la pregătirea și desfășurarea lucrărilor celei de a 5-ea Conferințe internaționale. Bunul Dumnezeu să vă dea la toți tot ce vă doriți. Să fie pace, sănătate, înțelegere, stimă și respect față de valorile spirituale ale neamului nostru, față de credința și graiul strămoșesc, de portul și tradițiile, datinile și obiceiurile noastre. Ele sunt comoara noastră spirituală.

27 10 ES 3

Eleonora SCHIPOR,

profesoară, președinta filialei Cernăuți a Asociației creștine ASCIOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий