Vasile Doholici: „Cine se înfruptă din bobițele chihlimbarii, gustă din armonia nectarului solar…”

Scan-180410-0013 (1)

…Ia să vedeţi ce frumoasă poveste de viaţă am să vă spun în continuare. Că nici nu bănuiţi că aproape zilnic treceţi pe lângă izvorul acestei poveşti. Iar satul nostru, Costiceni, este dăruit de Domnul cu prisosinţă şi, mai la fiecare pas auzi murmurul tainic de izvor cu unda-i de cleştar. Da, aveţi dreptate, vâna izvorului trebuie îngrijită permanent, nu doar la Duminica Mare.

…Aşa se face că o vrednică ţărancă, Domnica Lupoi, născută la Costiceni în 1885, se căsătoreşte în anul 1908 cu un la fel de vrednic gospodar Ion Doholici, fiul lui Lisandru şi al Domniţei. În anul următor li se naşte fiul Vladimir, iar încă peste 5 ani, în 1914 vine pe lume al doilea fiu, Vasile. Acesta n-a mai apucat să-l ştie pe taică-său Ion, care a căzut cu moarte de erou pe câmpul de luptă în primul război mondial. Domnica Doholici, văduvă de război, o duce greu cu doi feciori. Noroc de cel mai mare, Vladimir, care o ajută şi sprijină atracţia fratelui mai mic pentru ştiinţa de carte. Dar destinul este prea crud, pentru că Vladimir se prăpădeşte în cel de-al doilea război mondial.

Scan-180410-0015 (1)

După ce l-au deplâns cu multă jale, ai casei de la Costiceni îl au în grijă pe mezinul Vasile, care absolvă cu eminenţă şcoala din sat şi promovează la liceul din Vijniţa, ulterior fiind transferat la liceul „Aron Pumnu” din oraşul Cernăuţi. Cu calificativul „excelent”, susţine examenele de admitere la Institutul de viticultură din Focşani, şcoală de învăţământ superior de renume în domeniul vitivinicol din România. După absolvire, în 1935 obţine îndreptare de lucru la Curtea Regală a României, unde activează cu succes timp de cinci ani. Chiar din cel de-al doilea an de muncă, 1936, se dedică cercetării ştiinţifice, elaborând articole, broşuri, studii, cărţi cu mesaje documentar-teoretice şi recomandări practice argumentate. În anii celui de-al doilea război mondial lucrează la prefectura din Cetatea Albă, iar în grădina casei pe care şi-a cumpărat-o aici experimentează diferite soiuri de viţă-de-vie. În anii postbelici este solicitat ca inginer superior la Fabrica de vinuri din Focşani, apoi este transferat la Ministerul Industriei Alimentare din România, în funcţia de inginer superior al Direcţiei „Băuturi-Tutun”, urmând o perioadă de aproape două decenii în fotoliul de Director General al aceleiaşi Direcţii departamentale a României. În anul 1973 susţine cu brio teza de doctor în ştiinţe agronomice, în cadrul facultăţii de horticultură a Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti.

Scan-180410-0011 (1)

De aici încolo povestea de viaţă a dr. ing. Vasile Doholici, originar din Costiceni, reflectă o carieră de succes în domeniul oenologiei româneşti, incluzând ample cercetări de teren pe întreg cuprinsul ţării, elaborarea unor studii de înaltă probitate ştiinţifică, participarea la multiple reuniuni şi întruniri naţionale, judeţene şi internaţionale, publicarea şi difuzarea mai multor  titluri de carte pentru specialişti, studenţi, dar şi de uz intern, de serviciu. Evident, tematica viniviticolă a fost şi este în centrul atenţiei atât în plan local, naţional сât şi internaţional. Elaborarea unor dicţionare şi îndreptare pentru elevi şi agronomi, a criteriilor pentru tehnologia naţională a vinului, a procedeelor de vinificaţie şi metodelor pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor, precum şi principii de tipizare a vinurilor, dar şi consultarea şi controlul ştiinţific în domeniu – ar fi doar unele aspecte din vasta activitate de inginerie savantă a dr. ing. Vasile Doholici. Dar Domnia Sa s-a afirmat cu probitate şi pe tărâmul traducerilor de profil în şi din alte limbi, invenţii şi inovaţii, studii, analize, instrucţiuni, consultanţă ştiinţifică a filmelor documentare etc.

Ar fi, probabil, cel mai nimerit să aducem în continuare o selecţie din tematica investigaţiilor ştiinţifice pe parcursul anilor ce poartă semnătura şi harul creativ ale consăteanului nostru.

LISTA

lucrărilor ştiinţifice elaborate de dr. ing. Vasile Doholici

Nr. ord. Autor/coautori Titlul lucrării Anul publi-cării Editura, revista
1 2 3 4 5
I. Cărţi, broşuri, articole etc.
1 Doholici, Vasile Acizii vinului, pliantă 1936 Tipografia „Luceafărul”, Buzău.
2 Doholici, Vasile Îndreptar pentru elevi şi agronomi 1938 Revista „Propăşirea agriculturii”, nr. 104, septembrie 1938
3 Doholici, Vasile Vinificarea în roşu a strugurilor negri, broşură 1955 Ministerul industriei alimentare
4 Doholici, Vasile Raionarea viticulturii, de acad. Gherasim Constantinescu, recenzie 1958 Revista „Agricultura socialistă”, iulie 1958
5 Doholici, Vasile Criterii pentru repartizarea teritorială raţională a industriei vinului din Republica Populară România 1964 Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 1964
6 Doholici, Vasile Harta unităţilor vinicole din RPR 1964 Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 1964
7 Doholici, Vasile Criterii pentru elaborarea tehnologiei naţionale a vinului 1965 Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 10
8 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Noi procedee de vinificaţie – principii de elaborare şi instalaţii tehnice. Procedee continui. 1965 Buletinul „Oficiul internaţional al viei şi vinului”
9 Doholici, Vasile şi Traian-Petre Clonda Al 4-lea simei 1970 Revista „Industria alimentară”, nr. 4
10 Doholici, Vasile Procedee realizate în tehnologia vinificării în roşu 1970 Revista „Industria alimentară”, nr. 8
11 Doholici, Vasile Şi Georgeta Şeptelici Metode pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor 1970 Editura „Ceres”, 315 pag.
12 Doholici, Vasile Tipizarea vinurilor 1972 Editura „Ceres”, 114 pag.
13 Doholici, Vasile (coordonator) ş.a. Îndrumătorul vinificatorului 1973 Editura „Ceres”, 500 pag.
II. Traduceri în/din alte limbi
14 Doholici, Vasile şi Doholici, Elena Tratat de oenologie 1947 în l. franceză
15 — // — Die tehnologie des veines 1961 în l. germană
16 — // — Lebruce furweintung und kellerwirtschaft 1960 în l. germană
17 — // — (coautori) Rapoartele generale, naţionale şi comunicările la Congresul internaţional, Lisabona 1965 în l. engleză
III. Coordonator traduceri şi control ştiinţific
18 Doholici, Vasile Automatizarea proceselor de vinificaţie, de B. Dikii şi B. Lomokin 1965 din l. rusă
19 Doholici, Vasile Tehnologia vinificaţiei, de A. Amerina şi M. Cruesa 1966 din l. rusă
20 Doholici, Vasile La nuova enologia, de G. P. Caroglio 1967 din l. italiană
21 Doholici, Vasile Rapoartele generale, naţionale şi comunicările prezentate de secţia a II-a oenologie, la Congresul internaţional O.I.V., Lisabona 1968 în l. engleză/franceză
IV. Consultant ştiinţific la filme documentare
22 Doholici, Vasile Tehnologia vinificării 1970 Studioul „Animafilm”, Bucureşti.
23 Doholici, Vasile Tehnologia condiţionării vinurilor 1970 — // —
24 Doholici, Vasile Cercetări, învăţământ, oameni de seamă în viticultură şi oenologie 1971 — // —
V. Invenţii
25 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Instaţie (Instalaţie ??) automatizată discontinuă pentru distilarea alcoolului din borhoturi de fructe, tescovină, drojdie, vin şi altele 1970 Aplicaţie practică
26 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Instalaţie automatizată pentru fracţionarea distilării discontinue a alcoolului şi frunţi, mijloc şi cozi 1970 În curs de aplicare
VI. Inovaţii
27 Doholici, Vasile şi Stan, Ilie Dispozitiv de sterilizare a aerului ce pătrunde în vasele cu vin Certificat nr. 35/1954
28 Doholici, Vasile Sistem nou de pâlnie de fermentare Certificat nr. 3/1967
29 Doholici, Vasile Cadă cu capac mobil pentru fermentarea vinurilor roşii Certificat nr. 4/1967
30 Doholici, Vasile Cadă automată pentru fermentarea vinurilor roşii Certificat nr. 5/1967
31. Doholici, Vasile Extragerea oenocianinei din pieliţele de struguri negri Certificat nr. 6/1967
32 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Gropi pentru păstrarea tescovinei Certificat nr. 7/1967
33 Doholici, Vasile Defoxarea vinurilor de hibrizi Certificat nr. 8/1967
34 Doholici, Vasile Dispozitiv de împănare a vaselor de transport în vagoane şi autocamioane Certificat nr. 9/1967
VII. Referate, comunicări, prelegeri etc.
35 Doholici, Vasile Principiile legislaţiei viti-vinicole. Criteriile de stabilire a preţurilor la struguri 1956 Casa agronomului, Buc.
36 Doholici, Vasile Analiza critică a calităţii vinului şi măsuri de îmbunătăţire a acestuia 1967 Sesiunea tehnoştiinţifică, Constanţa
37 Doholici, Vasile Tehnologia vinului 1970 Cursuri de la Snagov
38 Doholici, Vasile Fermentaţia alcoolică a mustului şi mustelii de struguri şi măsuri de dirijare a acesteia 1970 Simpozion
București
39 Doholici, Vasile şi Doholici, Elena Orientarea producţiei şi consumului de vinuri pe Terra 1970 Conferinţă naţională, Galaţi
40 Doholici, Vasile Studiu privind plata strugurilor pentru vin în funcţie de concentraţia medie/ponderată de zaharuri pe recoltă 1971 Uz intern
41. Doholici, Vasile Evoluţia şi perspectiva producţiei de vin şi de produse pe bază de struguri, must şi vin 1973 Cursuri post-universitare, Craiova
VIII. Studii, analize, instrucţiuni etc.
42 Doholici, Vasile Vinul ca produs alimentar, condiţiunile de conservare şi diferite tipuri de pivniţe 1949 M.I.A. Uz intern
43 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Stabilirea tehnologiei de fabricare a stafidelor 1952 Vinalcool, Focşani
44 Doholici, Vasile Extragerea alcoolului din tescovină prin difuzie şi presare — // — — // —
45 Doholici, Vasile Instrucţiuni de urmărire a mersului vegetaţiei viilor 1954 M.I.A. Uz intern
46 Doholici, Vasile Instrucţiuni de vinificare şi îmbunătăţire a calităţii acesteia 1954-1959 M.I.A. Uz intern
47 Doholici, Vasile şi Ciocan, Constantin Conceperea, proiectarea şi executarea unui aparat pentru determinarea densităţii în mod operativ 1955 — // —
48 Doholici, Vasile Dispozitiv pentru închiderea vaselor de transportat vin în curs de fermentare 1955 — // —
49 Doholici, Vasile Aparat pentru prepararea SO2 şi   sulfitarea mustului 1955 — // —
50 Doholici, Vasile Dispozitiv pentru încărcat şi descărcat vase 1956 — // —
51 Doholici, Vasile Studiu cu privire la delimitarea podgoriilor şi a centrelor viticole 1956 — // —
52 Doholici, Vasile Studiu cu privire la încadrarea podgoriilor în grupe de calitate 1955 — // —
53 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Studiu privind îmbunătăţirea delimitării şi încadrării podgoriilor din R.P.R. HCM 1286/ 958

1958

— // —
54 Doholici, Vasile Studiu pentru clasificarea vinurilor şi elaborarea instrucţiunilor de clasificare a vinurilor în R.P.R. 1959 Reconfirmat ????
55 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Referinţă cu privire la lucrarea „Tehnologia vinului” de Simionescu Ion ş.a. 1959
56 Doholici, Vasile Studiu cu privire la înfiinţarea unei cooperative viticole de producţie în com. Frumuşelu, Bacău 1959 M.I.A. Uz intern
57 Doholici, Vasile studiu privind stabilirea podgoriilor şi a centrelor viticole care produc vinuri cu denumiri de origine 1959 HCM 1167/959
58 Doholici, Vasile Studiu privind potenţialul naţional calitativ al podgoriilor şi centrelor viticole din R.P.R. 1962
59 Doholici, Vasile Studiu privind potenţialul naţional al viilor hibride din R.P.R. — // —
60 Doholici, Vasile şi Abunei, Mircea Studiu privind lichidarea deficitului de capacitate în industria vinului din R.P.R. 1963
61 Doholici, Vasile Studiu privind repartizarea teritorială a unităţilor industriei vinului 1963
62. Doholici, Vasile (coautor) Viticultura şi vinurile Portugaliei 1965 Uz intern
63 Doholici, Vasile Studiu privind repartizarea teritorială şi structura calitativă a producţiei viticole din R.S.R. în condiţiile actuale 1965
64 Doholici, Vasile Studiu privind repartizarea teritorială şi structura calitativă a producţiei viticole din R.S.R. în perspectiva generală a dezvoltării viticulturii 1966
65 Doholici, Vasile Studiu de interpretare a datelor recensământului viticol de la 25 august 1965 1966
66 Doholici, Vasile Studiu privind Fondul de Stat „Struguri” 1966
67 Doholici, Vasile Studiu privind repartizarea teritorială a forţelor de muncă din industria vinului 1966
68 Doholici, Vasile Studiu privind repartizarea teritorială a consumului de vinuri în R.S.R. 1967
69 Doholici, Vasile Menţinerea densităţii iniţiale a plantaţiilor viticole… 1967 „Scânteia”
70 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Studiu privind modul cum se lucrează viile C.A.P. 1967
71 Doholici, Vasile Studiu privind stabilirea liniilor directoare în orientarea folosirii fondurilor de investiţii în industria vinului din R.S.R. pentru obţinerea eficienţei economice maxime 1967
72 Doholici, Vasile Povestea unui bob de strugure. Scenariu de film 1970
73 Doholici, Vasile Studiu privind stimularea producţiei viticole şi a valorificării ei de către cooperativele agricole de producţie şi gospodăriile populaţiei 1971
74 Doholici, Vasile Îmbunătăţirea repartizării teritoriale a producţiei de vermut în sem. I / 1971 1971
75 Doholici, Vasile (coautor) ş.a. Elaborarea şi folosirea produselor secundare de la vinificaţie. Raport naţional La cea de-a 52-a adunare generală a O.I.V. 1972
76 Doholici, Vasile Studiu privind extragerea mustului ce aderă la ciorchini C.V.V. Uz intern. 1972
77 Doholici, Vasile Analiza privind capacităţile de producţie vinuri, rachiuri şi produse pe bază de vin în profil teritorial C.V.V. 1973
…Şi altele.

Când a fost la Costiceni ultima dată, în septembrie 1974, a lăsat şi informaţiile de mai sus.

…Mai puţini specialişti în domeniul oenologiei care au realizat atâtea performanţe în plan naţional şi internaţional ca dr. ing. Vasile Doholici. Regretabil că la Costiceni numele Domniei Sale, indiferent că e scris cu „h” sau cu „g”, este aproape necunoscut generaţiilor ce iau cu asalt internetul. Cu certitudine Aleea consătenilor iluştri într-un viitor indefinit va găsi loc şi pentru bustul lui V. Doholici…

…Dacă vă aflaţi în preajma complexului Domniţa din Costiceni, îngăduiţi o clipă, cu un gând bun pentru acest mare patriot al neamului.

Că şi autorul acestor rânduri procedează la fel. Şi parcă în timp desluşesc la Domniţa o placă (de ce nu un basorelief?) cu inscripţia: „Aici s-a născut omul de ştiinţă… (21.04.1914-06.05.1986)”.

Dar câte alte edificii din sat aşteaptă expresia acestei recunoştinţe pentru feciorii săi?!

Dr. Tudor COLAC

Добавить комментарий