11 noiembrie în calendarul bisericesc și în cel popular

11 11 Ф 1

La 11 noiembrie Biserica Ortodoxa îl sărbătorește pe Sfântul Mina. El s-a născut în Nakiyos, în apropiere de Memphis, în prima jumătate a secolului al III-lea. Rămâne orfan pe când era copil. Este sfântul care îi ocrotește pe cei păgubiţi şi îi ajută pe cei nedreptățiți în procese sau pe cei ce au pierdut ceva ori au fost înşelaţi. Mina a crescut în credința creștină, având parte de o educație aleasă, părinții săi erau înstăriți, tatăl său, Eudoxius era de rang înalt în armata imperială romană.  Mina a urmat cariera armelor, după exemplul tatălui său, astfel el a fost trimis să-și facă slujba în Asia Mică, în provincia Frigia. Orașul în care slujea era însă păgân și dat unei închinări de idoli, atunci Mina nu se putea împăca mai ales cu viața de acolo și cu camarazii săi care se închinau la idoli.  În acea vreme, împăratul Dioclețian inițiase o reformă constituțională, sporind numărul conducătorilor imperiului și instituind tetrarhia ca sistem de guvernare al imperiului roman. Așa, prin cele 4 edicte (decrete) pe care le-a dat în anii 303-304, s-a pornit cea mai mare persecuție din istoria imperiului împotriva creştinilor. În acele timpuri, mulți creștini au preferat să primească mucenicia, decât să aducă jertfe idolilor. Atunci, Sfântul Mina a renunțat la poziția și rangul militar la care ajunsese și s-a retras în deșert unde a stat timp de cinci ani, cinstindu-L pe Dumnezeu.

De asemenea, în această zi este prăznuit Sfântul Teodor mărturisitorul, egumenul studiţilor (Mănăstirea Studion, la Constantinopol). El a trăit pe când domnea Constantin Copronim şi era din părinţi evlavioşi, anume Fotino şi Teoctista. Alegându-şi el de mic viaţa cea bună şi învăţând carte, a ajuns la înălţimea cunoştinţei. Călugărindu-se şi plinind tot felul de faptă bună, s-a învrednicit harului preoţesc de la Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Şi fiind atunci egumen la Mănăstirea Studitului Preacuviosul Platon şi lăsând acela egumenia, a primit egumenia fericitul acesta, care a povăţuit bine şi cu plăcere dumnezeiască turma cea încredinţată lui, păstorind-o la păşunea mântuirii. Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin, feciorul Irinei, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-a izgonit la Tesalonic. Apoi Constantin fiind orbit a fost lipsit şi de împărăţie. Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.

Însă când s-a făcut împărat Nichifor Patrichie, care se numea şi Stavrachie, iarăşi a fost izgonit sfântul la Tesalonic. Iar când a împărăţit Leon Armeanul şi căuta să înlăture sfintele icoane, mustrând cu îndrăzneală fericitul Teodor pe împăratul pentru această faptă, a fost izgonit de către dânsul la ezerul Apoloniadei şi de acolo iarăşi a fost trimis spre partea răsăritenilor, unde a primit vreo sută de toiege pe spinare pe care le-a suferit cu vitejie. Şi iarăşi a fost chinuit de mai-marele oastei cu grele bătăi. Şi de acolo a fost trimis la Smirna şi închis într-o temniţă, unde i s-au pus picioarele în butuci pentru chinuri. După aceea, dacă a luat Mihail Gângavul împărăţia, a fost scos din legături marele Teodor şi chemat din surghiun. Şi având puţină odihnă, s-a aflat cu prietenii săi şi cu bună nădejde a răposat întru Domnul.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, la 11 noiembrie este cinstită Sfânta Preacuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana. Ea a trăit în vremea împăraților păgâni Deciu (249-253) și Valerian (253-260). A rămas orfană de ambii părinți la vârstă de trei ani. A fost luată spre creștere de stareța unei mănăstiri de lângă Roma, care se numea Sofia. Sfânta Preacuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana s-a făcut vestită printre creștini datorită frumuseții duhovnicești, iar printre păgâni, datorită frumuseții trupești. Guvernatorul păgân Probus, auzind de frumusețea ei, a trimis soldați la mănăstirea în care această viețuia, că să o aducă pe Anastasia înaintea lui. Adusă înaintea guvernatorului, ea și-a declarat credință în Hristos. Guvernatorul a încercat mai întâi să o ademenească pe Anastasia, căci dorea să o ia de soție, apoi a trecut la sinistre amenințări. Însă, mucenița a răspuns: „Gata sunt să mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci și de sute de ori, de este cu putință”.  Monahia Anastasia a fost supusă multor chinuri.

Sfânta Muceniţă Anastasia este considerată ocrotitoarea oilor şi ciobanilor. În această zi gospodinele coceau plăcinte cu carne, servindu-i pe ciobani.

În popor se spune că, începând cu această zi, Sfântul Teodor începe să răcească pământul. Semnele timpului arată că, dacă norii plutesc jos, vremea se va răci. Promoroaca din această zi este semn că iarna va fi timpurie. Dacă de pe vişini nu s-au scuturat toate frunzele, iarna va fi târzie şi caldă. De plouă, peste zece zile vremea se va încălzi. Cu cât mai multe pomușoare sunt pe călin, cu atât mai geroasă va fi iarna.

Este bine să știm că în natură au avut loc mari schimbări și unele din aceste semne ale timpului și-au pierdut valoarea.

8 11 Ф 1

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий