2 aprilie în calendarul bisericesc și în cel popular

2 04 2023 F 1

La 2 aprilie, stil nou, este cinstit Sfântul Tit, făcătorul de minuni. Acest fericit şi sfânt părinte, iubind pe Hristos din tânăra vârstă, şi lepădându-se de lume, a mers la o mânăstire de obşte, şi atâta s-a supus pe sine smereniei şi ascultării, încât nu numai pe ceilalţi fraţi ai mânăstirii aceleia i-a întrecut, ci şi pe tot omul. Făcându-se păstorul oilor celor cuvântătoare ale lui Hristos, avea atâta blândeţe şi dragoste şi milosârdie ca nimeni altul; şi s-a păzit curat şi la trup și la suflet din copilărie, ca un înger al lui Dumnezeu. Drept aceea şi mare făcător de minuni făcându-se, către Domnul s-a mutat, lăsând ca un stâlp însufleţit şi icoană adevărată, faptele cele bune ale sale, şi ucenicii, şi pe cei ce au pustnicit împreună cu dânsul.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, la 2 aprilie este cinstită Sfânta Mare Muceniță Fotinia. Ea este femeia samarineancă despre care povesteşte Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie, care a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la fântâna lui Iacov şi a crezut în El. Iar după înălţarea Domnului la cer şi după pogorârea Sfântului Duh peste dumnezeieştii Apostoli, în ziua Cincizecimii (Rusalii) Fotinia a fost botezată de către Sfinţii Apostoli, împreună cu doi fii ai ei şi cu cinci surori, urmând lor şi propovăduind credinţa întru Hristos din loc în loc şi din ţară în ţară, întorcând pe mulţi slujitori de idoli de la păgânătate, făcându-i creştini.

În popor este ziua de cinstire a apei de izvor. Semnele timpului din această zi prevestesc: dacă plouă, vor fi multe ciuperci. Dacă ziua e cald, iar noaptea e rece – următoarele zile vor fi însorite. Dacă au sosit graurii, primăvara intră în legile ei.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий