21 februarie în calendarul bisericesc şi în cel popular

21 02 2023 F 1

La 21 februarie, stil nou, sunt cinstiţi Sfinţii Eustatie şi Timotei. Sfântul Eustatie a apărat Ortodoxia și dogmele primului Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, unde a respins învățătura lui Arie. Alături de ceilalți sfinți părinți, Eustatie a mărturisit pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, fiind deopotrivă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh după dumnezeire, după ființa lor dumnezeiască.  După ce împăratul Constantin cel Mare a murit, arienii au luat puterea și au început prigonirea creștinilor. Sfântul Eustatie a fost scos din scaun și surghiunit inițial în Turcia și apoi în Macedonia. Sfântul Eustatie a suferit mult și s-a stins din viață în anul 345 după Iisus Hristos.

Sfântul Cuvios Timotei a fost ucenicul Cuviosului Teoctist, stareț al mănăstirii din muntele Olimpului, lângă pustiul Simboli, pe vremea Împăratului Copronim (741-775).  A trăit mulți ani în pustietăți în timp ce se nevoia în post, credință, înfrânare și rugăciuni. A fost înzestrat cu darul de a tămădui oamenii bolnavi și de a scoate duhurile rele și necurate din aceștia. A dat mărturie cu tărie prigonitorilor pentru închinarea la sfintele icoane. S-a stins din viață la o vârstă înaintată, în jurul anului 795.

În această zi, după calendarul bisericesc pe stil vechi, este prăznuit Sfântul Proroc Zaharia.

El s-a născut în Haldeea în timpul robiei babilonice. Zaharia se tâlcuiește  pomenire a lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israil și din seminția lui Levi, fiu al lui Varahie și s-a născut în Galaad.  Totodată, se spune că misiunea lui profetică a început în al doilea an al domniei lui Darius I al lui Histaspe, regele perșilor (521-485), adică pe la anul 520 î. Hr., după întoarcerea evreilor din robie.  El a venit din pământul haldeilor, fiind bătrân, și, când se afla acolo, a prorocit multe poporului israelitean și a făcut multe semne, spre dovadă.

În calendarul popular sunt următoarele semne pentru această zi: dacă ceaţa se aşterne pe pământ, în curând vor cădea multe precipitaţii. Dacă dimineaţa e ger, primăvara va fi timpurie.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий