7 mai în calendarul bisericesc și în cel popular

7 05 Ф 1

La 7 mai, stil nou, este sărbătorită Arătarea Semnului Sfintei Cruci la Ierusalim. După moartea primului împărat creștin, binecredinciosul și dreptul împărat Constantin cel Mare, tronul a fost moștenit de cel mai vârstnic fiu al lui Constantin. Acesta a căzut în plasa ereziei lui Arie și a adepților acestuia care încă mai tulbura biserica lui Hristos. În dimineața zilei de 7 mai 351 a apărut pe cer un semn în formă de cruce luminoasă care strălucea mai tare ca soarele  și a stat vreme de șapte zile deasupra Ierusalimului. Crucea a stat deasupra Golgotei, Dealul Căpățânii pe care a fost răstignit Hristos, și avea o dimensiune de aproximativ 9 kilometri, iar brațele crucii erau egale. Creștinii au alergat la biserică ca să-l preamărească pe Iisus Hristos Dumnezeul nostru, iar păgânii, necredincioșii, vrăjmașii și hulitorii dumnezeirii lui Hristos s-au umplut de rușine văzând cât de mare este slava lui Hristos.  Prin acest semn, minunat, Sfântul Chiril, patriarhul Ierusalimului, i-a scris împăratului îndemnându-l să renunțe la erezie și să se îndrepte spre dreapta credință și i-a arătat că în Ierusalim mulți păgâni și evrei s-au botezat apropiindu-se cu pocăință de Hristos.

În această zi, după calendarul bisericesc pe stil vechi, este pomenit Sfântului Mucenic Sava Stratilatul. El a trăit în zilele împăratului Aurelian la Roma, având dregătoria de şef de armată, şi era de neam got. Şi, având credinţa în Hristos, purta grija sfinţilor ce erau prin temniţe închişi. Pentru curăţia vieţii sale şi pentru nevoinţa virtuţilor, alunga duhurile cele viclene de la oameni. Fiind pârât că este creştin, a mers la împăratul şi lepădându-şi centura a mărturisit pe Hristos. Pentru aceasta a fost chinuit în multe feluri, pe care le-a îndurat cu tărie. În acest fel a atras la credinţa lui Hristos şaptezeci de păgâni, cărora li s-au tăiat capetele pentru Hristos şi s-au încununat. Sfântul Sava a fost aruncat într-o apă şi aşa a luat cununa muceniciei.

Potrivit calendarului din popor, dacă în această zi e arșiță, în luna iunie vremea va fi rece. Dacă sunt mulți țânțari, va fi bogată recolta de ovăz. Ploaia în această zi e semn de recoltă bogată de secară. Dacă a înflorit mălinul, vremea se va răci. După 7 mai rămân 12 nopți reci.

De menționat că în ultimul timp clima s-a schimbat considerabil și unele din aceste semne nu sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

Добавить комментарий