8 iunie în calendarul bisericesc și în cel popular

8 06 Ф 1

La 8 iunie, stil nou, este prăznuită aducerea moștelor Sfântului Teodor Stratilat în Evhaita, orașul său natal.  Sfântul mare mucenic Teodor Stratilat este un sfânt militar din secolul al IV-lea care a trăit pe vremea împăratului Liciniu (307-324). El întrecea pe mulți cu podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvintelor și toți căutau să-i câștige prietenia.  Sfântul Teodor era în oaste stratilat, adică general, iar împăratul îi încredinţase cârmuirea cetăţii Heracleea din ţinutul Pontului. Auzind Liciniu că Teodor era creştin şi că se ostenea cu propovăduirea credinţei în Hristos, îndemnându-i pe toţi să renunţe la închinarea la idoli, a hotărât să îl cerceteze el însuşi. A mers, deci, împăratul în Heracleea şi, la cererea Sfântului Teodor, i-a dat acestuia îngăduinţa să ia idolii de aur acasă la el spre a-i cinsti după datină. Dar, ducându-i acasă, sfântul a sfărâmat idolii în bucăţi şi i-a împărţit săracilor. Pentru fapta sa, din porunca lui Liciniu, sfântul a fost prins și adus înaintea lui, unde a fost supus la nenumărate chinuri și apoi a fost aruncat în temniță cu picioarele în butuci, unde a petrecut acolo nemâncat șapte zile. După aceea iarăși a fost scos și supus la și mai grele chinuri în timp ce era pironit pe cruce, în văzul mulțimii din care mulți luau parte la chinuirea sfântului, care răbda chinurile cu ajutorul lui Dumnezeu. În cele din urmă, împaratul a poruncit să i se taie capul.  Înainte de a trece la cele veșnice, Sfântul Sfințit Mucenic Teodor i-a cerut ucenicului său, ca după martiriu trupul să fie înmormântat în Evhaita, orașul său natal: „Trupul meu să-l pui în Evhaita, în stăpânirea strămoșilor mei!”.

În această zi, după calendarul bisericesc pe stil vechi, este sărbătorit Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli ai lui Iisus Hristos. Sfântul Carp a făcut cunoscut cuvântul Domnului și în insula Creta, acolo unde l-a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Aeropagitul, care devenise creștin în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena. Sfântul Dionisie afirma că Sfântul Apostol Carp era un om de o mare curăție a minții, foarte blând, nevinovat și smerit; că lui însuși Domnul i S-a înfățișat înainte, înconjurat de îngerii Lui și că Sfântul Carp niciodată nu începea să slujească Sfânta Liturghie până ce nu i se arăta vreo vedenie de Sus. A întors la creștinism pe mulți eleni și a mustrat numeroși iudei, învățându-i că Hristos Cel răstignit de ei este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor.

Semnele timpului din această zi se referă la apă. Dacă rațele înoată, va ploua. Racii au ieșit pe mal, e semn de ploaie. Peștele plutește mai la suprafața apei, se așteaptă timp urât. Au apărut mulți țânțari, va fi timp cald. Dacă se aude cucul cântând, vara va fi cu arșiță.

Este important să știm că în natură au avut loc schimbări esențiale și unele din aceste semne ale timpului nu mai sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий