A trăit încântat de legile fizicii şi de splendoarea graiului matern…

15 07 2022 F 5

La 15 iulie a încetat să bată inima lui Aurel Constantinovici, doctor în ştiinţe fizico-matematice, cunoscut fizician-teoretician, care o perioadă îndelungată de timp a activat la Catedra de fizică teoretică şi modelare computerizată de la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi, cercetător ştiinţific superior la Institutul de termoelectrică al Academiei Naţionale de Ştiinţe al Ucrainei şi al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei.  În necrologul semnat de conducerea Universităţii se menţionează: „Comunitatea ştiinţifică şi pedagogică a pierdut un specialist experimentat şi de înaltă calificare, cu autoritate, un Om cu literă mare. Calea de viaţă a lui Aurel Constantinovici este un exemplu de cumsecădenie şi profesionalism. Toţi cunoscuţii îl iubeau şi-l stimau pentru atitudinea înţelegătoare faţă de oameni, generozitatea sufletului său, înţelepciune şi optimism”.

Aurel Constantinovici, ca un bun român, a condus chiar de la constituire Asociaţia Ştiinţifico-Pedagogică Panucraineană „Aron Pumnul”, care s-a încadrat activ în procesul de renaştere naţională, susţinând cerinţele comunităţii româneşti referitoare la învăţământul în limba maternă.

Bunul Dumnezeu să-l aibă în dreapta Sa.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий