ANOTIMPURILE CUVINTELOR

31 08 F 2

De Ziua Limbii Române

Primăvara cuvintele înmuguresc

În ciuda iluziilor rătăcite.

Păsările graiului, după semn ceresc,

Revin în cuiburi goale și părăsite.

 

Mi-a dăruit timpul un cuvânt – Mărțișor

Pentru inima-ncărcată de iubire.

Simt: din glezne până-n creștet al ei fior

Îmi deșteaptă eul din lung-amorțire.

 

În loc de semințe sub brazdă încolțesc

Cuvintele dăinuirii – scumpă avere.

Ciocârlia le slăvește-n tril păsăresc

În lumina divină de Înviere.

 

Speranța crește, ca ziua de Cireșar

Și orice-ndoială ca valul se pierde.

Cuvântul intră-n codru ca într-un altar,

Unde doina-și alege icoana verde.

 

Cuvântul-rugăciune ia chipul de spic

Ca-apoi să ne-adune. E-aproape cina.

Visul de aur înfruntă ca un voinic

Gânduri deșarte și negre ca neghina.

 

Cornul abundenței e păstrat de Gustar

Cu rodul pământului pentru clipe cerești.

Curg întruna cuvintele pline de har,

Mă aleg c-un singur fruct din mere domnești.

 

Baciul gândurilor mele pe tomnatic

Se reține cât zările mai sunt line.

Tinerețea, ca un cocor singuratic,

Își caută stolul de cuvinte-n mine.

 

Sunt sinonimele ei, care apar-dispar,

Lăsându-și expresia pe a mea față.

Antonimele s-au înfrățit cu Brumar

Și rătăcesc ca nălucile prin ceață.

 

Ecou de silabe în codrul înnegrit

Măsoară timpul sprinten ca o căprioară.

Singuratic rămân, câte un zeu din mit

Îmi răstoarnă clepsidra a doua oară.

 

Voi ajunge să-mi depăn povestea în ghem

Ca timpul să-și țese o altă cămașă?

Mă înfiază  din nou steaua de Bethleem

Și ninge din ceruri cu litere în fașă.

31 08 F 3

31 08 F 4

31 08 F 5

31 08 F 6

Vasile CARLAȘCIUC

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

 

Добавить комментарий