Au fost discutate chestiunile referitoare la dezvoltarea infrastructurii de frontieră

19 11 2022 Ф 2

A avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru privind dezvoltarea infrastructurii de transport la frontiera comună a Ucrainei şi României. În cadrul ei au fost examinate chestiunile privind lucrările la Punctul de trecere „Diakivţi-Racoveţ”, mărirea capacităţilor Punctului de trecere „Porubne-Siret” şi dezvoltarea infrastructurii de frontieră în ansamblu. La şedinţă au participat şeful Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi, Ruslan Zaparaniuk, specialişti de la Administraţia Militară şi Serviciul de administrare a drumurilor.  În timpul consfătuirii a fost abordată problemele dezvoltării infrastructurii la trecerea de cale ferată Vadul Siretului – Dorneşti, elaborării foii de parcurs privind reconstrucţia segmentului de cale ferată de la Cernăuţi până la gara Hliboca, comunică contul de Facebook al AMR Cernăuţi.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий