Catedrala din Kiev, zidită la porunca Maicii Domnului

28 08 F 6
Astăzi în Ucraina este marcată pe stil vechi marea sărbătoare creștină Adormirea Maicii Domnului. Pe teritoriul țării sunt foarte multe lăcașe de închinare cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cel mai însemnat fiind Lavra Pecerska din Kiev, care are o istorie de un mileniu. În secolul al XI-lea, Biserica din lemn construita deasupra peșterilor a devenit neîncăpătoare pentru toți care veneau la slujbele de la Lavra. Atunci Maica Domnului a lucrat în chip minunat construirea bisericii celei mari a Pecerskăi, arătându-se în vremea Sfinților Antonie și Teodosie unor zidari, pe care i-a chemat Preacurata la biserica din Vlaherne, în Constantinopol, zicându-le: „Voiesc să-mi zidesc o biserică în orașul Kiev din Rusia. Luați-va aur pentru trei ani și mergeți să lucrați în acel loc“. Le-a spus apoi că vor fi întâmpinați de către Antonie și Teodosie și că vor fi răsplătiți cum se cuvine. Tot atunci au primit părticele din moaștele Sfinților Mucenici Artemie, Areta, Acachie, Iacov, Leontie, Policnet și Teodor, pentru a fi așezate la temelia bisericii. Le-a mai dat, de asemenea, o icoana cu Adormirea Maicii Domnului pentru hram.
28 08 F 7
Meșterii au pornit după porunca Maicii Domnului și, după zece zile, au ajuns la Kiev și au aflat pe preacuvioșii Antonie și Teodosie de la Peșteri. Acestora le-a cerut să le arate locul construirii bisericii, însă ei nu pricepeau nimic. Și adunându-se toți frații, meșterii au povestit în fața tuturor cele întâmplate. Rugându-se trei zile, Sfântul Antonie i-a cerut lui Dumnezeu să fie peste tot locul rouă, iar pe locul unde trebuia construită biserica să nu fie umezeală. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. A doua oara s-a rugat să fie rouă pe locul unde se va construi biserica, iar în jur să fie pământul uscat. A treia oara, ca să se înțeleagă de către toți ca acel loc este bine plăcut lui Dumnezeu, la rugăciunea Sfântului Antonie s-a pogorât foc din cer cât măsura bisericii, săpându-se în jurul locului șanțuri adânci. Biserica această minunată a fost sfințită în anul 1089, de către Mitropolitul Ioan, la mult timp după plecarea la cer a Sfinților Antonie și Teodosie.
La 3 noiembrie 1941 diversioniști sovietice, care au rămas în Kiev după retragerea trupelor Armatei Roșii și ocuparea capitalei Ucrainei de către armatele naziste, au aruncat în aer Catedrala Adormirii Maicii Domnului.
28 08 F 8
Ea a stat în ruine până în anii 90. La 9 decembrie 1995 Președintele Ucrainei, Leonid Kucima, a semnat decretul privind reconstrucția catedralelor Adormirea Maicii Domnului și Arhanghelul Mihail cu Acoperișul de Aur. Deschiderea solemnă a Catedralei principale de la Lavra Pecerska a avut loc la 24 august 2000. Pictarea frescelor din interiorul Catedralei a fost terminată abia în 2013.
(V.K.)
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий