GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC

11 07 2021 LC GRIOR

Conform informaţiilor intrate în posesia Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale, în perioada 22-30 iunie 1941, în actuala regiune Cernăuţi au fost întemniţaţi de către autorităţile sovietice  553 de băştinaşi, fiind acuzaţi de săvârşirea unor acţiuni contrarevoluţionare, îndreptate împotriva dictaturii staliniste. În beciurile fioroase ale cazematelor bolşevice, „pentru agitaţie antisovietică”, va nimeri românul Victor al lui Grigore Costaş, născut la 1888, în localitatea Broscăuţii Vechi din Bucovina. În perioada interbelică se stabileşte cu traiul în oraşul Cernăuţi,  poseda studii superioare, fostul director al şcolii nr. 19 din centrul regional. Odată cu declanşarea operaţiunilor militare între România şi imperiul sovietic, va fi transferat în Siberia. Moare pe data de 8 iulie 1942, într-un lagăr stalinist de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk. „Duşmani ai poporului” au devenit şi cernăuţenii: Vasilina a lui Dumitru Miroţchi şi Nicolae al lui Vasile Gherman. Vor fi încătuşaţi, tot pentru „agitaţie antisovietică”, Eugen Popovici şi Ecaterina Lazaruc. La 26 iunie este arestată Lucheria a lui Alexandru Cuţac, născută în 1925, în localitatea Lucoviţa-Slobozia din Ţinutul Herţei, muncitoare, acuzată de reprezentanţii organelor staliniste de represalii de „activitate de spionaj” în favoarea României. A închis ochii pentru totdeauna, pe data de 8 iunie 1943, la vârsta de 18 ani.

În ziua următoare a Cireşarului este ferecat în lanţuri Gheorghe al lui Gherasim Balan, născut în 1890, în localitatea Câmpulung din România, poseda studii medii, contabil. În perioada interbelică se stabileşte cu traiul în oraşul Cernăuţi, încadrat la finele lunii iunie 1940, în componenţa Uniunii Sovietice. Acuzat de „agitaţie antisovietică”, apucă drumul Siberiei.  În aceeaşi zi de vară însângerată este arestat şi ţăranul Dumitru al lui Ion Bunduc, născut în 1901, în satul Molniţa din Ţinutul Herţei. Apucă şi el calea chinurilor veşnice, fiindcă în trecut a fost „membru al unui partid contrarevoluţionar român”.  A treia victimă a orânduirii socialiste a devenit preotul Gheorghe al lui  Ion Crăciun, născut în 1899, în localitatea Gordineşti din Basarabia, locuitor al oraşului Cernăuţi. Acuzat de „activitate de spionaj”, porneşte şi acest slujitor al altarului spre îngheţurile Siberiei, unde va dispărea fără urmă.

Petru GRIOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий