Îmbrățișări frățești lângă linia frontului

27 1 F 1

Starostele satului Dinăuți, CT Noua Suliță, Radu Ștefliuc, a comunicat pe Facebook despre aceea că voluntarii Vladislav Dântu și Serghei Neaicu, care permanent transportă ajutoare umanitare pe front, în locurile unde luptă copământenii noștri, au adus la destinație încă un lot de ajutor colectat de dinăuțeni. Hainele calde, produsele alimentare și alte lucruri necesare au fost primite de bravii noștri apărători. Dar nu toți au nimerit în îmbrățișările frățești ale voluntarilor, unii dintre ei se aflau pe linia întâi a frontului. Vor gusta din bucatele aduse de acasă după ce vor fi înlocuiți pe pozițiile apărate.

27 1 F 2

Starostele Radu Ștefliuc a mulțumit consătenilor care au contribuit la pregătirea și expedierea ordinarului lot de ajutor umanitar pentru militarii noștri de pe front.

27 1 F 3

27 1 F 4

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий