În regiunea Cernăuţi continuă lucrările agricole de primăvară

6 05 2022 IN 5

După cum informează Direcţia pentru dezvoltarea agroindustrială din cadrul Administraţiei Militare Regionale, anul acesta masivul cu culturi agricole din regiune este de 310,1 mii hectare, cu 2,1 mii hectare mai mult decât anul trecut. Suprafaţa însămânţată cu culturi cerealiere, inclusiv cu porumb, va ocupa 121 mii hectare, cu 7 la sută mai mult decât în 2021. Culturile cerealiere de toamnă ocupă o suprafaţă de 39,1 mii hectare. Ele au fost fertilizate şi datorită condiţiilor meteorologice favorabile se află în stare bună şi satisfăcătoare.

Se desfăşoară activ semănatul culturilor târzii de primăvară. Au fost însămânţate 183,5 mii hectare din cele 226 mii hectare planificate, ceea ce constituie 81,2 la sută. Din acest masiv culturilor cerealiere de primăvară şi leguminoaselor  le revin 69,4 mii hectare, inclusiv 53,1 mii hectare porumbului.

De asemenea, 1,8 mii hectare au fost semănate cu sfeclă de zahăr, 20,5 mii hectare cu floarea-soarelui şi 33,7 mii hectare cu soia. Au fost plantate cu cartofi 34,7 mii hectare.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий