Începătoarea şi mijlocitoarea mântuirii oamenilor

21 09 2022 F 1

O bună parte dintre creştinii ortodocşi din Ucraina prăznuiesc astăzi, 21 septembrie, pe stil vechi, Naşterea Maicii Domnului. Naşterea ei a fost prevestită de Arhanghelul  Gavriil dreptului Ioachim în timpul rugăciunii acestuia: „Femeia ta Ana va zămisli şi va naşte o fecioară.  Aceasta va fi cea mai aleasă dintre toate fecioarele şi femeile pământului, ea va zămisli… şi va naşte pe Împăratul universal al lumii, pe Fiul celui viu, pe Dumnezeu-Cuvântul”.   La 9 luni Sfânta Ana a născut pe fiica cea Preacurată şi binecuvântată, pe Preasfânta Fecioară Maria, pe începătoarea şi mijlocitoarea mântuirii oamenilor.

Cea mai veche menționare a sărbătorii Nașterea Fecioarei Maria provine dintr-un imn scris în secolul al VI-lea. Această sărbătoare ar putea să-și aibă originea în Siria sau Palestina cândva pe la începutul secolului al VI-lea, când, după Conciliul de la Efes (431), a avut loc o intensificare considerabilă a cultului Maicii Domnului în special în Siria.  Prima celebrare liturgică a Nașterii Fecioarei Maria a avut loc cu prilejul sfințirii în secolul al VI-lea a Basilica Sanctae Mariae ubi nata est, cunoscută acum ca Biserica Sfânta Ana din Ierusalim. Biserica originală, construită în secolul al V-lea, era o bazilică mariană ridicată pe locul cunoscut sub numele de imașul păstorului, unde se credea că ar fi fost casa părinților Fecioarei Maria. Potrivit mărturiilor documentare, creștinii bizantini sărbătoreau Nașterea Sfintei Fecioare Maria în secolul al VII-lea. Întrucât povestea Nașterii Fecioarei Maria este cunoscută doar din surse apocrife, Biserica Occidentală Latină a adoptat mai lent această sărbătoare. Nașterea Fecioarei Maria a început să fie sărbătorită la Roma spre sfârșitul secolului al VII-lea, fiind adusă acolo de călugării orientali.

În calendarul bizantin este prima sărbătoare mare a anului bisericesc, acesta începând în tradiția răsăriteană la 1/14 septembrie.

Numele Maria, care i s-a dat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cuprinde în sine un adânc înţeles. Tâlcuirea numelui Maria înseamnă „Împărăteasă” şi „Comoara Darurilor”. Iar fiecare literă a cuvântului Maria reprezintă iniţialele a cinci femei dintre cele mai vestite şi minunate ale Vechiului Testament.

Numele Maria este foarte popular la români, iar pe multe vetre româneşti au fost ridicate lăcaşe de închinare cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Una dintre cele mai vechi şi mai însemnate Biserici Naşterea Maicii Domnului din ţinutul nostru bucovinean este cea de la Boian, ctitorită de cronicarul Ion Neculce. În anul 1830, pe vatra ctitoriei lui Ion Neculce, a început construcţia bisericii din piatră şi cărămidă, finalizată în 1838. În această biserică a slujit preotul şi scriitorul bucovinean Iraclie Porumbescu, tatăl ilustrului compozitor Ciprian Porumbescu, timp de doi ani – 1857-1859.

Credinţa fierbinte a boincenilor a fost răsplătită printr-un dar ceresc. Anume la Boian s-a aflat Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, la care vin să se închine, să-şi aline durerea şi să afle o speranţă credincioşi de pretutindeni.

21 09 2022 F 2

E zi de hram şi într-o altă localitate pitorească din Valea Prutului – la Tărăsăuţi, sat cu o istorie spirituală la fel de bogată ca şi cea a Boianului.  După cum scriu istoricii Arcadie şi Antonie Moisei, originari din Tărăsăuţi, „prin satele noastre, în evul mediu bisericile erau o raritate. Harta alcătuită de Georg Reihersdorffer în 1595 sau 1541 indică un locaş sfânt la Tărăsăuţi pe atunci, când biserici existau doar la Hotin şi Cernăuţi. Conform mărturiilor documentelor de arhivă, în 1777, prin străduinţa enoriaşilor, la Tărăsăuţi e ridicat un nou locaş sfânt – Biserica Intrării Maicii Domnului, „făcută din lemn”.  Dintr-o carte bisericească veche, scrisă până în 1925, aflăm că în 1875 la Tărăsăuţi e zidită o nouă biserică din lemn închinată Naşterii Maicii Domnului. Ea, probabil, a fost ridicată pe locul fostei biserici a Maicii Domnului.  În anul 1996 un grup de enoriaşi din sat şi-au asumat răspunderea de a construi în centrul actual al Tărăsăuţiului  o biserică nouă, mai încăpătoare şi modernă”.  Noua Biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului a fost construită aici la răscrucea de milenii.

21 09 2022 F 3

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий