La Cernăuţi a fost prezentat noul program de colaborare transfrontalieră

11 05 F 3

La Cernăuţi a avut loc sesiunea informaţională, în cadrul căreia a fost prezentat noul program de colaborare transfrontalieră Interreg NEXT „România – Ucraina 2021-2027”. La ea a participat primul adjunct al şefului Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi, Aliona Atamaniuk. „Aceasta este o minunată posibilitate de aplicare a iniţiativelor importante şi necesare pentru comunităţile din regiune, de a face schimb de experienţă şi practici interesante”, a menţionat Aliona Atamaniuk, citată de site-ul AMR Cernăuţi. La sesiune au fost prezenţi reprezentanţi ai comunităţilor teritoriale, instituţiilor de învăţământ şi medicale, organizaţiilor publice. Ei au luat cunoştinţă de particularităţile Programului de colaborare „România – Ucraina”, lor li s-a relatat despre însemnătatea parteneriatului în proiectul transfrontalier, căile de căutare a partenerilor, precum şi despre exemplele de succes ale proiectelor deja realizate.

11 05 F 1

Primul concurs în cadrul programului va avea loc în iunie. Pot înainta proiecte organizaţii publice, instituţii de învăţământ, de cultură şi artă, instituţii de ocrotire a sănătăţii, organe ale puterii şi alţi subiecţi din regiunile Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Transcarpatică, Odesa şi din cinci judeţe ale României.

Proiectele transfrontaliere sunt direcţionate la protecţia naturii, crearea accesului egal la învăţământ calitativ, servicii medicale, sporirea însemnătăţii culturii şi turismului etc. Pentru aceste proiecte sunt prevăzute 54 milioane euro.

11 05 F 2

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий