„Libertatea Cuvântului” – Vasile Leviţchi: 100 de ani de la naştere

14 11 2021 POEZIA

Vasile LEVIŢCHI

ÎN MEMORIA DEPORTATULUI NECUNOSCUT

Ion al lui Ion,

cu graiul blând şi plecăciuni umile,

cel strămutat în mari pustietăţi uitate,

Ioane, îngropatule de viu,

ucisule cu zile,

nici cunoscut de nimeni

locul tău de veci,

nici plâns, nici prohodit şi nici sicriu…

Şi-apoi

de unde atâtea lumânări

la câţi Ioni avurăm noi prin sate?

Zvârliţi demult sub greii bulgări reci,

şi unde-i groapa lor, deasupra-i să te-apleci?

 

Pe sub sălbaticele veşnice îngheţuri

cât ţine răsăritu-n lung şi-n lat

a-ncremenit printre schelete deşirate lutul

ca nişte stranii lespezi de beton armat.

Cât prinde Nordul ger în nesfârşire

se-ntinde-n albul orbitor de nepătruns

muţenia acelor sfinte nesfârşite cimitire.

În lutul bocnă, sub un strat de-o  palmă, zac

Ioni dintre Ionii noştri duşi fără prihană

în veacul crud,

însângerat precum o rană,

zac ţeste găurite, oase frânte, aşchii, moaşte,

iar veacul minte-ntruna că renaşte.

 

Şi nu sunt nici buldozere de ajuns

să poată dezgropa tot ce a fost ucis

şi ascuns

şi ferecat în zgura tundrei

nemiloase,

că s-ar găsi acolo, Doamne!

atâta-amar de mici Moldove-ntregi de oase!

 

Ioane, tu cel smuls şi dus

în mari pustiuri albe-reci,

ele să-ţi fie nouă baştină pe veci,

atunci te-ai stins,

abia atunci te-ai stins

răpus de jale

când ţi s-a spus că ele ţi-s de acum

natale,

atunci te-ai frânt…

 

Dar poate nici murind

n-ai fi putut să crezi că sunt

ascunse goluri,

într-o şi mai grea-ncercare a pieirii –

a sufletului pustiit,

golit ca-n toamnă ramul,

pustietatea ce se cască atunci mai mare

când neamul

îşi uită morţii risipiţi în largul firii

şi prea puţin îl doare

unde-i sunt martirii.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий