Masacrul din Poiana Varniţei (Fântâna Albă), din ziua de 1 aprilie 1941

21 04 2023 F 1

             „Numai din adevăr naşte adevărata iubire de neam şi ţară”

                                                                                           (Academicianul Dimitrie Onciul)

La Varniţa, la poale de codru verde

Pe data de 28 ianuarie 1943, Vasile N. Florescu, Guvernatorul Provinciei Bucovina, s-a adresat către Pretorul plăşii Storojineţ cu următoarele cuvinte: „În referire la raportul Dumneavoastră nr. 248 din 21 ianuarie a. c., referitor la insurecţia locuitorilor din comuna Suceveni, avem onoare a Vă ruga să binevoiţi a ne comunica dacă cei asasinaţi şi îngropaţi în groapă comună au fost exhumaţi şi îngropaţi creştineşte? Câţi dintre cei omorâţi au fost identificaţi şi câţi nu?”.

În ziua de 1 februarie 1943, Primpretorul plăşii Storojineţ, Gheorghe Scraba, scria Guvernatorului Provinciei Bucovina: „La ordinul Dumneavoastră  nr. 775 din 28 ianuarie 1943, avem onoare a Vă raporta că nici unul dintre locuitorii asasinaţi şi îngropaţi în groapa comunei Fântâna Albă, nu au fost exhumaţi şi înmormântaţi apoi creştineşte. Din cei omorâţi acolo, din informaţiile luate de la locuitorii, care au luat parte activă şi au fost prezenţi la măcel, s-a putut identifica un număr de 24 de locuitori”. La informaţia în cauză s-a alăturat „Tabelul de locuitorii morţi şi identificaţi din revoluţia din 1 aprilie 1941”:

       comuna Cupca:

Ţugui Mihai al lui Vasile

Plevan Arcadie al lui Teodor

Belmega Ioan al lui Teodor

Bicer Gheorghe al lui Ilie

Duşceac Ioan al lui Teodor

       comuna Suceveni:

Sucevan Constantin al lui Vasile

Bostan Dragoş

Mihailovici Ilie al lui Vasile

Sidoreac Vasile al lui Alexa

       comuna Pătrăuţii de Sus:

Ursulean Varvara a lui Nichita

       comuna Pătrăuţii de Jos:

Liciman Simion

Savu Pavel al lui Ioan

Popescu Petru al lui Ioan

       comuna Carapciu:

Tovarniţchi Gheorghe al lui Dumitru

Tovarniţchi Ilie al lui Zaharie

Tovarniţchi Vasile al lui Pavel

Tovarniţchi Traian al lui Gheorghe

Corduban Nicolae al lui Dumitru

Opaiţ Cozma al lui Ilie

Opaiţ Gheorghe al lui Nistor

Dabâca Teodor al lui Gheorghe

       comuna Iordăneşti:

Halac Ioan al lui Dumitru

       comuna Petriceni:

Lazurca Gheorghe al lui Teodor

Botariu Cozma al lui Vasile

Informaţia Preturei plăşii Storojineţ, adresată Guvernământului Provinciei Bucovina, a fost semnată de către Primpretorul Gheorghe Scraba şi Pretorul Dragoş Strugariu.

Petru GRIOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий