MELEAG NATAL, ÎN PRAG DE IARNĂ…

DSC_0394

Mămăliga – sat de la hotarul a trei ţări

Se presupune că satul Mămăliga, situat în Valea Prutului, la răscruci de căi comerciale, îşi începe drumul în istorie încă pe timpurile lui Ştefan cel Mare, deşi prima lui atestare documentară ţine de anul 1771. O legendă, care caută să explice de unde provine denumirea localităţii, povesteşte că, făcând tabără pe malul Prutului, Ştefan cel Mare a fost invitat de un localnic, care l-a servit cu vin şi mămăligă. Domnitorului i-a plăcut foarte mult mămăliga şi pentru a nu uita de aceste locuri, a numit localitatea Mămăliga. Este doar o legendă frumoasă, căci pe atunci în Moldova nu se cultiva porumb, această cultură fiind adusă de peste ocean cu mult mai târziu. Că localitatea se afla în calea negustorilor atestă o altă legendă despre cotul satului – Coşuleni. Acolo se adunau la târg oameni din satele vecine. Pe malul Prutului trăia o fată orfană, Ileana, care îşi asigura existenţa prin împletirea coşurilor din nuiele. Ţăranii, care veneau la târg, cumpărau de la ea coşuri, afirmând că sunt „coşuri de la Ileana”. Astfel a apărut denumirea satului Coşuleni.

Şcoala din Mămăliga are o istorie de o 113 ani, ea fiind deschisă la 18 noiembrie 1907. Există date  că din anul 1955 şi până în 2012 Şcoala medie din Mămăliga a fost absolvită de 35.729 de tineri şi tinere din sat, precum şi din localităţile vecine. În perioada sovietică, între Mămăliga şi satul vecin Criva din Moldova nu era frontieră de stat şi mulţi tineri din Criva urmau clasele superioare la Şcoala din Mămăliga, căci, după cum se considera, acolo se făcea serios carte.

Mămăliga, împreună cu alte cinci sate vecine, a format una din primele Comunităţi Teritorial Unite din regiunea Cernăuţi. În urma acestor schimbări, precum şi în condiţiile dictate de criza demografică, Şcoala din Mămăliga a devenit şcoală de bază. În rezultatul realizării unor programe de stat, a fost întărită baza ei materială şi a fost construit un teren sportiv cu gazon artificial. Concomitent în sat au apărut şi multe edificii sociale, altele sunt în stadiu de construcţie. Mămăliga s-a pomenit nu numai la intersecţia de drumuri, ci şi la intersecţia reformelor. Fiind la hotarul a trei state, Mămăliga se străduieşte să dureze punţi spirituale între ele.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

DSC_0395 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0398

Добавить комментарий