Merită să nu fie uitați

26 11 ES

Am primit zilele trecute  două exemplare ale unui volum important. E vorba de  volumul de aproape 630 de pagini de memorie, editat de Fundația Culturală MEMORIA, Filiala Argeș, Pitești, 2023. Este un Simpozion internațional, la care participă români din mai toate județele țării, dar și din Republica Moldova, Germania, Elveția, Canada și din alte țări ale lumii.

Despre acest Simpozion, la care deja am fost prezentă de vreo 4 ori, am aflat de la regretatul profesor Ilie Popescu. El a fost ani de-a rândul membru al acestui for. Din Comitetul Științific face al Fundației respective face parte ca membru al ei și dl Petru Grior din Cernăuți.  Din păcate, anul acesta nu am fi putut fi prezentă nici eu, nici alți oameni de bună credință din Nordul Bucovinei, din motive lesne de înțeles. Ne vom stărui pe viitor să fim măcar 2-3 persoane. Acolo noi reprezentăm românii din Ucraina.

Moderatorul și responsabilul principal al acestor ediții, deja 22 la număr este neostenitul domn profesor Ilie Popa, președintele Fundației în cauză.  În fiecare an ceremonia începe cu un tedeum oficiat chiar în clădirea fostei închisori  ai deținuților mișcării anticomuniste din Pitești, România.  Iar în unul din muzeele orașului Pitești se desfăşoară lucrările Simpozionului. Oameni de diferite vârste și profesii prezintă comunicări despre cele mai diverse pagini amare din istoria neamului nostru care a avut de suferit în perioada comunistă. Evenimente, oameni, destine, întâmplări, dar și prezentări de carte, almanahuri, reviste pe tema crimelor comise de fostul regim comunist din diferite părți pot fi audiate și ascultate aici. Despre copii, elevi, studenți, tineri, femei, adulți, oameni din diferite părți, de diferite profesii, apartenențe religioase, diferite naționalități, reprezentanți ai diferitor partide,  și în diferite perioade, care au suferit, sau și-au adus contribuția la mișcarea anticomunistă, sunt pregătite comunicate. Cei din Basarabia, ca și cei din Bucovina, vorbesc despre deportările, judecățile, masacrele, colectivizarea forțată, dictatura comunistă care zeci de ani a bântuit pe meleagurile noastre.

Am auzit sau citit unele mărturii ale foștilor deținuți, pline de groază și durere sufletească, ale urmașilor lor, sau ale altor persoane care i-au cunoscut.  S-a vorbit în acești ani despre marea tragedie de la Fântâna Albă, de la Lunca, despre deportările din 13 iunie 1941, despre ororile bolșevice, foametea, necazul îndurat de oamenii noștri în Kazastan și Siberia, în alte părți ale fostei URSS, despre alte evenimente de tristă amintire.

Personal am prezentat până acum câteva comunicări. În una am vorbit despre bunicii mei din partea mamei – Ilie și Iuliana Ștefureac, care au avut de suferit și ei de pe urma teroarei comuniste,  despre soarta cărora am publicat și o broșură intitulată „Răbdarea, floare rară”. În alt volum am avut o comunicare despre poetul martir Ilie Motrescu, omorât de fostul KGB sovietic.  Anul acesta am trimis spre editare lucrarea numită „Merită să nu fie uitați”, unde am vorbit despre acei oameni de pe Valea Siretului, care au scris fie despre cei deportați sau despre acele evenimente de tristă amintire. Unii dintre ei nu mai sunt deja printre noi. Mă refer aici la frații poetului crăsnean Ilie Motrescu – Nicolae, Ștefan, Maria Motrescu din Crasna, la poeta populară Elena Fedoreac de la Budineț, la folcloristul Dragoș Tochiță, din Pătrăuții de Sus, la octogenara Elizaveta Bogdaniuc din Pătrăuții de Jos, la autorul monografiei istorice a satului Cupca, Petre Ciobanu, a folcloristei Magdalina Morar, tot din acest sat, iar acum și la regretatul profesor Ilie Popescu. Deși atunci când scrisesem acele rânduri nici nu mă gândeam că n-o să le mai citească… Dar bineânțeles i-am numit și am vorbit și despre cei care sunt în viață și activează, așa ca profesorul, folcloristul Valeriu Zmoșu din Pătrăuții de Jos, autorii monografiilor satelor Suceveni și Prisăcăreni, Toader Nicolaevici și Rodica Zegrea, și, bineînțeles, la cele scrise și de subsemnata.

După cum spuneam mai sus, acești oameni au scris despre cei ce nu trebuie dați uitării, dar și ei, la rândul lor, merită de asemenea să nu fie uitați. Așa cum toți cei despre care se scrie și se publică în volumul de la Pitești. Atât oamenii, cât și evenimentele ce au avut loc în istoria neamului nostru trebuie cunoscute, mai ales de tânăra generație.

Așa cum merită să intre în istorie și vrednicul profesor universitar Ilie Popa de la Pitești, alături de grupul său de susținere.  Le mulțumim acestor oameni de suflet de acolo, din îndepărtatul oraș din județul Argeș, care depun anual eforturi pentru a organiza așa cum se cuvine, dar și a tipări comunicările noastre despre oameni, destine, fapte, evenimente, care fac istorie.

Cum spuneam, editor și coordonator este domnul profesor Ilie  Popa. Traducerea în engleză a titlurilor, denumirilor comunicărilor este făcută de Rosalia Rodica Popa, în franceză de Dan Ottiger Dumitrescu din Elveția, iar traducerea în germană aparține d-nei Maria Cristian Neagu din Germania. Volumul a apărut cu sprijinul din partea domnului profesor universitar dr. Cornel Constantinescu din Elveția. Tuturor sincere mulțumiri pentru efortul depus și mari succese pe viitor.

Eleonora SCHIPOR,

profesoară, vicepreședinta Societății regionale „Golgota”

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий