Mihai Morăraş: „Nu poţi găsi poezia nicăieri, dacă nu o porţi în tine…”

30 10 2022 F 6

Acum, la sfârşit de Brumărel ziaristul şi poetul Mihai Morăraş, neobositul bucovinean de la Chişinău, a rotunjit onorabila vârste de 80 de ani. Mihai Morăraş s-a născut în suburbia Roşa a Cernăuţiului, a învăţat la Şcoala medie nr.10 după care a urmat o altă şcoală –  de meserii.  După serviciul militar a înţeles că trebuie să-şi făurească destinul „cu peniţa” şi a plecat la Chişinău, unde a rămas pentru restul vieţii. În cartea sa „Viaţa, ca un solo de vioară” Mihai Morăraş scrie: „Acum nu-mi pot imagina cu ce m-aş fi putut alege, dacă acele frământări din primii ani ai tinereţii mele n-ar fi avut alternativă. Şi această alternativă a fost ziaristica. Nu m-am făcut gazetar din întâmplare. Şi nici versuri nu am început a scrie… din a nu avea ce face. Cu toate acestea, ar fi prea tare să afirm că la mijloc ar fi fost în exclusivitate vocaţia. Probabil, a fost un lăstărel de pasiune, încă neconştientizată, care mult mai târziu avea să-mi deschidă codul şi cifrul acelei formule magice: un procent de inspiraţie şi 99 procente de transpiraţie.

Undeva am citit că nu poţi găsi poezia nicăieri, dacă nu o porţi în tine. Cam tot aşa peste ani, peste foarte mulţi ani, am înţeles cu adevărat ce înseamnă această dulce-amară zăbavă, care izbucneşte pe neaşteptate şi îţi răscoleşte sufletul ca un mugur ce dă să plesnească într-un început de primăvară.

Ziaristul şi poetul Mihai Morăraş de la Chişinău îşi vizitează foarte des baştina. Aici  i-au rămas „rădăcinile acasă”, pătrunse adânc în spiritualitatea românească din suburbie, în istoria milenară a neamului, care mai păstrează o dovadă – ruinele cetăţii Ţeţina, de unde „câte-o voce străbate de oştean geto-dac”, în Cernăuţiul eminescian. În această atmosferă benefică Mihai Morăraş şi-a scris o bună parte din poeziile lirico-patriotice.  Iată una dintre ele.

 

BALADA CASEI PĂRINTEŞTI

… Casă văduvă şi tristă de la margine de Prut

Gr. Vieru

Cu un reproş că am plecat de-acasă

Mă-ntâmpină căsuţa mea din vale

Spre care paşii mi-i aţin agale

Iar remuşcarea nemilos m-apasă.

 

Şi mă pricep: de ar avea cuvinte

Căsuţa ar putea să-mi spună multe

Dar cine geamătul să i-l asculte

Când chiar nici timpul n-o mai ţine minte.

 

A-ncărunţit demult de-atâta vreme

Cât Prutu-şi duce apele spre mare

Iar Dunărea – surata lui mai mare

Nicicând nu oboseşte să le cheme.

 

Aşa-mi vorbea bunica Smărănduţa

Despre căsuţa noastră părintească

Şi vârsta Prutului cea tinerească

Când ea copilă-n scrânciob se da huţa.

 

Azi toate au rămas o amintire

Atâta doar – căsuţa mea din vale

Din când în când în vis îmi iese-n cale

Şi că mai e acasă-mi dă de ştire…

 

Cu prilejul jubileului său de 80 de ani, publicaţia online „Libertatea Cuvântului” îi urează omului de litere Mihai Morăraş, sănătate, dorindu-i ca inspiraţia să nu-l părăsească niciodată, însoţindu-l spre noi realizări poetice.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий