Mult timp era considerat dispărut fără urmă…

11 10 F 2

În luptele pentru Ucraina și-a pierdut viața locuitorul satul Gvizdivți, Vasyl Pijivski. Mult timp acest apărător al Ucrainei era considerat dispărut fără urmă. Abia acum s-a constat că Vasyl Pijivski a căzut în una din lupte pentru apărarea Ucrainei în direcția Zaporijjia, comunică Consiliul Orășenesc Secureni.

Până la război Vasyl Pijivski se preocupa de agricultură. Pe front el a fost șofer. Moartea lui a adus o enormă durere familiei lui mari. Consiliul Orășenesc Secureni exprimă profunde condoleanțe mamei sale – Lidia, soției – Mira, copiilor – Bogdan, Daria și Grigori, fraților – Igor și Serghii, surorilor – Valentina și Nadia, rudelor, prietenilor și camarazilor de arme ai Eroului. Glorie și veșnică pomenire apărătorului Ucrainei, Vasyl Pijivski!

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

Добавить комментарий