„Nisipul din clepsidra albastră” sau Paraschiva Abutnăriței, între studiul Lorei Bostan și lirismul lui Nicolae Șapcă

0IMG_8685

Luni în Aula „Grigore Bostan” de la facultatea de Filologie a Universității naționale „Iurii Fedcovyci” din Cernăuți a  avut loc o lansare academică de carte. În fața studenților de la Catedra de filologie română și clasică, a profesorilor de aici și de la Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, în prezența reprezentanților presei de limbă română nord bucovinene a fost lansată cartea de poezie a poetei din Vatra Dornei Paraschiva Abutnăriței —  o personalitate nelipsită din viața culturală a românilor din regiunea Cernăuți, desfășurând o activitate absolut dezinteresată împreună cu soțul Ioan Autnăriței, colonel (r) și cercetător al istoriei Bucovinei.

 Acest cuplu este unul  științific și deosebit de activ în viața culturală a vechii noastre provincii istorice, dat fiind faptul că doamna Parschiva este președinta Filialei „Arboroasa” Vatra Dornei a Asociației „Pro Basarabia și Bucovina”, iar domnul Ioan — președinte al Filialei Vatra Dornei a Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina cu sediul la Rădăuți. Pe lângă activitatea lor publică, scriu cărți, monografii, studii literare și istorice, cunoscute de cei care se interesează atât în partea de sud, cât și cea de nord a Bucovinei.

Volumul de poezie „Nisipul din clepsidra albastră” al Paraschivei Abautnăriței a apărut la editura „DrukArt” cu sprijinul editorului  Nicolae Șapcă și este al doilea care  a văzut lumina tiparului la Cernăuți, după  „Târziu, timpul cuvintelor”, apărut în 2010 la „Zelena Bukovyna” cu aceeași consiliere editorială a lui Șapcă. În acest deceniu, autoarea a scos alte volume apărute în România.

Lora Bostan, prof. doc. universitar, care a moderat acestă întâlnire în cadrul academic universitar, a prefațat carte de versuri „Nisipul din clepsidra albastră”care a fost lansată. Cuvânt introductiv științific poartă un titlu profund filozofic („Alergând după timp”) și este extras din poeziile Paraschivei Abatnăriței. În profuzimea analizei poeziilor poetei dornene, doamna Bostan scrie în fonalul cuvântului introductiv: ”Poeta aude cu acuitate și ritmurile timpului care sunt racordate cu măiestrie la mișcările sufletești. Dăinuirea în timp ne sugerează continuarea ființării noastre, esențializarea vieții rezistente în fața încercărilor, dorința de a îmbogăți timpul cu momente minunate și de a opri vremurile cu durere: Noian de vânturi și de ploi / Aduc zăpezile-napoi / Cum să le-opresc, în care gări? / Să le trimit în patru zări / Să se împrăștie, pe rând, /Să nu rămână nici în gând/ Nici în tristețile din noi, / Noian de vânturi și de ploi… (Împotriva timpului)

Deducem două motive centrale care par să domine în poezia din volumul Nisipul din clepsidra albastră: unul simbolizând statornicia spiritualității noastre, marcată de perindarea generațiilor și a faptelor, celălalt – cântecul, zborul liber spre înalt, iar întregul act liric, nu este altceva decât expresia unei iubiri depline, până la capăt, față de acel Tot (expresia lui Lucian Blaga).

Citind cartea Nisipul din clepsidra albastră, savurăm versurile care curg când lin, când zgomotos, ca apa izvorului de munte ce se închină Frumoasei Bucovine”.

Vorbind în fața celor prezenți, poetul și editorul Nicolae Șapcă mai întâi a povestit despre vechea prietenie de suflet legată cu acestă familie, exprimându-se că a fost o onoare pentru el să contribuie la editarea cărților Paraschivei Abutnăriței la Cernăuți. Nicolae Șapcă însoțește acestă carte de poezie și cu o postfață întitulată „Primăvara sufletului ei”, din care a dat citire doar unui mic fragment în care o descrie pe autoare: „Cine dorește s-o găsească pe profesoara și poeta Paraschiva Abutnăriței, s-o caute în Primăvară. Ea e acolo! Acolo am găsit-o și eu. Chiar dacă m-am întâlnit cu dumneaei pentru prima oară într-o toamnă. Sau într-o iarnă? Nu mai țin minte. Dar știu că nu mi-a trebuit s-o caut prea mult, căci am găsit-o în Primăvară: în primăvara familiei, în primăvara casei, a grădinii cu flori. Am găsit-o în primăvara poeziei, în primăvara limbii române, în primăvara Țării. Toate acestea alcătuiesc Primăvara sufletului ei!”.  Apoi a citit și o poezie de poeta dorneană dedicată memoriei lui Grogore Bostan, menționând că „este convins că profesorul și conducătorul său științific de la Facultate, nu numai îl privește din portretul din Aula care-i poartă numele, ci îl și aude de acolo, de Sus”.

Poetul și ziaristul Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” (Cernăuți), de această dată și în funcție de cadru didactic universitar, a povestit despre fructuoasa colaborare a familiei Abutnăriței cu Societatea pe care o conduce de mai mulți ani, aceștea fiind prezenți mai la toate activitățile culturale organizate în regiunea Cernăuți de Societatea „Mihai Eminescu” și nu numai. Paraschiva și Ioan Abutnăriței sunt o prezență constantă la omagierea victimelor de la Fântâna Albă, la Sărbătoarea națională „Limba noastră cea română”, „Florile dalbe” și altele. Vasile Bâcu și-a îndrumat studenții să scrie eseuri pe oricare temă doresc, acesta însă să fie inspirată din cartea care se lansa.

Cu emoție a vorbit în fața auditoriului și autoarea cărții Parschiva Abutnăriței, prezentând celor prezenți și alte culegeri pe care le-a scris și editat, acestea fiind nu numai versuri și și studiile monografice la care a trudit ani de zile, unele dintre acestea lăsându-le la Catedră. Autoarea a mulțumit pentru sprijin și organizare tuturor prietenilor de la Cernăuți, i-a îndrumat pe studenți, ca profesoară de română cu vechime de muncă de o viață, să-și iubească, limba, neamul și… Cernăuțiul, care este un oraș deosebit de frumos și drag sufletului ei.

Nicolae Hauca.

Fotografii și materiale video de autor.

0000IMG_8717 0IMG_8645 0IMG_8647

 

Добавить комментарий