O carte despre Omul care a înmulţit lumina cărţii

DSC_0076

A văzut lumina tiparului cartea „Mihai Jar. Primul director al primei şcoli româneşti din centrul civic al oraşului Cernăuţi (1991-1999)”. Ea include schiţe de portret, relatări şi interviuri, care au apărut în mediile de expresie românească din ţinutul nostru bucovinean, în centrul cărora se află personalitatea lui Mihai Jar, faptele, bucuriile, retrăirile, gândurile şi succesele sale. În carte sunt inserate şi amintirile colegilor, îndrăzneţilor pedagogi, care în frunte cu Mihai Jar au început istoria acestei şcoli româneşti din centrul Cernăuţiului, devenită astăzi Liceul nr. 6 „Alexandru cel Bun”.

Pentru deschiderea acestei şcoli româneşti la Cernăuţi s-au depus eforturi deosebite. Era în „ultimul an de agonie a imperiului sovietic”, după cum remarcă în prefaţă criticul literar şi poetul Ştefan Hostiuc, când românii cernăuţeni au făcut acest pas ferm de renaştere a şcolii româneşti. Tânărul pedagog, dar cu experienţă de deputat în Consiliul Orăşenesc, Mihai Jar, a fost omul potrivit, la locul potrivit şi în momentul potrivit. Lui i s-a încredinţat conducerea şcolii noi şi el a îndreptăţit aşteptările  comunităţii româneşti, a profesorilor, elevilor, părinţilor, bucurându-se de susţinerea lor. Însă, soarta i-a oferit puţin timp pentru afirmarea şcolii – opt ani de viaţă, de elan şi căutări – şi el, directorul cu majusculă, Mihai Jar, a îndeplinit excelent această sarcină. A plecat la cele veşnice, în floarea vieţii, în prag de nou an şcolar cu ultima rugăminte ca pedagogii să-i continue cauza.

Cartea conţine rânduri scrise de activişti publici – reprezentanţi ai intelectualităţii româneşti din regiune, de foşti funcţionari, precum şi de foşti elevi ai lui Mihai Jar. Unul dintre ei este Valeriu Basaraba, care a contribuit nemijlocit la tipărirea cărţii.

Soţia regretatului Mihai Jar, doamna Larisa Jar, profesoară la Liceul nr.6  „Alexandru cel Bun”, le este recunoscătoare tuturor celora care şi-au adus aportul la înveşnicirea chipului lui Mihai Jar – Omul, Pedagogul, Directorul.

DSC_0075

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий