O vârstă onorabilă încununată de recunoștința consătenilor

19 2 S 2

Trece viața cu zile mai bune, cu zile mai grele,  după zi vine noapte, după seară dimineața, după ploaie apare soarele. Și trec zilele, săptămânile, lumile, anii, zeci de ani.  Iată și pentru jubiliarul nostru au trecut cam tot așa anii, și au ajuns la un număr frumos, tocmai 90.

E vorba de fostul profesor de matematică, fostul director al școlii din Cupca, (azi liceu) dl Domețian Cucuruz. Peste 4 decenii domnia sa a fost mereu în activitate, mereu prins în iureșul nesfârșitelor griji pe care le are un pedagog în viața sa.

A fost întotdeauna un om calm, exigent în primul rând față de sine însuși, dar și față de subalterni. Muncitor, serios, conștiincios, cu simțul responsabilității, cu dăruire față de profesia aleasă.

19 2 S 1

Zeci de ani a fost director al școlilor din satul Cupca. Timp de 28 de ani a fost director al școlii medii din Cupca (azi, liceul din Cupca). Circa 11 ani am activat și eu ca profesoară de limba franceză sub conducerea dumnealui. Era sever cu noi cei tineri, cultivându-ne astfel, seriozitatea și responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă un pedagog față de discipolii săi, dar și față de profesia aleasă.

Multe promoții de elevi îl țin minte pe dl Cucuruz, nu numai ca director, dar și ca un foarte bun profesor de matematică. Foștii săi elevi au îmbrățișat pe parcursul vieții profesii legate cu acest obiect de studiu destul de important.

La munca publică, de asemenea, a fost mereu cu colectivul alături. Iar la începuturile renașterii noastre spirituale am participat împreună la toate manifestările legate de grai, port, tradiții, credință.

19 2 S 3

Peste ani, fiind deja la odihna binemeritată, a adunat și pregătit materialele pentru cea de a doua parte a monografiei istorice a satului Cupca – „Cupca, un sat din Bucovina”. Reamintim cititorilor că autorul primei părți a monografiei istorice a acestei vetre străbune aparține regretatului doctor inginer, originar din Cupca, Petre Ciobanu, care a fost stabilit cu traiul în Brașov, România.

Împreună cu soția sa Elena, învățătoare la clasele primare, au crescut și educat doi copii, pe fiica Margareta și fiul Nicolai, ambii având studii superioare și deținând funcții de responsabilitate în Republica Moldova, unde au rămas cu serviciul și cu traiul. Soții Cucuruz au deja nepoți și strănepoți, pe care îi așteaptă cu bucurie să revină la baștină, ori de câte ori au posibilitate.

19 2 S 4

Spuneam la început că anii trec pe neobservate. Iată și veteranul muncii pedagogice a ajuns în pragul celor 90 de ani de viață.

La ceas jubiliar este felicitat de întreaga sa familie, de toate celelalte rude, dar și de foștii colegi de serviciu, de foștii elevi, de prieteni, cunoscuți, consăteni…

Stimate domnule profesor Domețian Cucuruz, Vă dorim ca în pace, cu sănătate, cu dragoste de viață, înconjurat de atenția și stima celor din jur, să ajungeți 100 de ani. Ați lăsat o urmă frumoasă pe acest Pământ. Ca om, ca pedagog, ca fost director, ca autor al monografiei satului, ca cupcean și patriot al baștinei.

Mulți ani și toți buni!

19 2 S 5

 Din partea tuturor semnează fosta colegă de serviciu,

profesoara Eleonora SCHIPOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий