Pavel Calancea – fiu-erou al Ostriţei

20 05 F 4

La Liceul de bază din Ostriţa a fost inaugurată o placă comemorativă în cinstea fostului elev al acestei instituţii de învăţământ, Pavel Calancea, care a murit cu moarte de erou în luptele împotriva ocupanţilor ruşi. Au venit să cinstească memoria Eroului rudele şi consătenii. Au fost prezenţi reprezentanţii conducerii Comunităţii Teritoriale Ostriţa, comisariatului militar, slujitori ai altarului, camarazi de arme, care au luptat împreună cu Pavel Calancea.

20 05 F 1

Pe site-ul CT Ostriţa se menţionează că Pavel Calancea s-a născut în 1999. După absolvirea a nouă clase a început să lucreze în construcţie. La 24 februarie 2022 s-a înrolat voluntar în rândurile Forţelor Armate ale Ucrainei. Şi-a făcut serviciul într-un batalion de desant. La 8 noiembrie 2022, în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă şi-a pierdut viaţa. Una din uliţele din Ostriţa îi poartă numele, care a fost înveşnicit şi prin inaugurarea plăcii comemorative de pe faţada Liceului.

20 05 F 2

20 05 F 3

 

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий