Pe timp de iarnă creşte numărul incendiilor

În perioada sezonului de încălzire există tendinţa creşterii numărului incendiilor. De cele mai multe ori incendiile izbucnesc din cauza încălcării regulilor de exploatare a sobelor şi a instalaţiilor cu gaz.

Statistica incendiilor în regiunea Cernăuţi atestă că anual 72 la sută din numărul incendiilor înregistrate, au loc în sectorul locativ. 79 la sută din incendii sunt rezultatul încălcării regulilor de exploatare a dispozitivelor de încălzit.

O treime din numărul incendiilor s-au produs din cauza neglijării regulilor de exploatare a utilajelor electrice şi reţelei electrice. Uneori incendiile se termină tragic.

Pentru a evita toate acestea cetăţenii trebuie să cunoască următoarele reguli:

 Să menţină în stare bună sobele şi utilajele electrice de încălzire.

 Să nu se folosească de reţele provizorii de curent electric.

 Să nu folosească utilaje confecționate personal.

 Agregatele trebuie scoase din reţea cu ajutorul instrumentelor speciale.

 Nu lãsaþi fãrã supraveghere televizoarele, alte utilaje electrice.

Pavlo VLASIUK, șeful Direcției orășenești Cernăuți a Serviciului de stat al Ucrainei în regiunea Cernăuți

Добавить комментарий