Personalităţile zilei: 16 mai

18 05 2022 IST 3

La 18 mai 1388 s-a încheiat zidirea bisericii mari a Mănăstirii Cozia, complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe malul râului Olt. Ea a fost ctitorită de slăvitul domn al Țării Românești, Mircea cel Bătrân (1386-1394, 1397-1418). Legenda spune că înainte de a fi construită mănăstirea,  voievodul Mircea cel Bătrân avu o „arătare Dumnezeiască”. S-a întâmplat aceasta în războiul pornit de Mircea împotriva ungurilor (sau împotriva otomanilor). Domnitorul cu oastea sa a făcut popas într-un loc de pe Valea Oltului, denumit „Bivolarilor”. Dormind în cortul domnesc, voievodul a avut un vis în care  i s-ar fi ivit o „arătare Dumnezeiască”, iar a doua zi, dis-de-dimineaţă, voievodul a hotărât ridicarea, pe acel loc, a unei mănăstiri. Construcția ei s-a desfășurat între anii 1387 – 1388. Un sprijin important în zidirea acestui sfânt lăcaş  a avut-o Nicodim, duhovnic al domnitorului şi stareţ al Mănăstirilor Vodiţa şi Tismana. Pe o inscripţie aflată la Cozia scrie: „Această sfântă biserică, unde se prăznuieşte hramul Prea Sfintei şi Începătoarei de viaţă troiţe, este zidită în temelie de blagocestivul răposatul Domn Io Mircea Voevod cel Bătrân”. La 18 mai 1388 a avut loc slujba de sfinţire a mănăstirii, ţinută chiar de Nicodim, iar ca stareţ a fost desemnat ieromonahul Gavriil, unul dintre ucenicii  sfântului de la Tismana. Mănăstirea Cozia a constituit de-a lungul timpului un puternic focar de cultură românească. Prin hrisoavele domnești se atestă că aici funcționa o școală mănăstirească încă din 1415. Primul dascăl a fost părintele Sofronie, starețul mănăstirii. Filos, logofăt al marelui voievod Mircea cel Bătrân,  a compus versuri și imnuri religioase, el fiind considerat primul poet român. Mănăstirea Cozia, în ansamblul ei, este inclusă în Lista monumentelor istorice din România. Aici își dorm somnul de veci ctitorul ei, Mircea cel Bătrân, precum și membrii familiei slăvitului domnitor Mihai Viteazu.

La 18 mai 1822  s-a născut la Mamorniţa, sat de lângă Cernăuţi, Gheorghe Sion, poet, dramaturg, traducător şi memorialist, membru titular, din 1868, al Academiei Române. Gheorghe Sion (1822-1892) se trage dintr-o familie boierească din Hârșova, județul Vaslui. În 1848 a luat parte la mișcarea revoluționară din Moldova. În 1860 a scos „Revista Carpaților”. A scris versuri și piese de teatru fără o valoare deosebită. Proza memorialistică („Suvenire contimporane”), remarcabilă prin culoarea și fluența evocării, cuprinde portrete memorabile și pitorești, descrieri de atmosferă, realizând în cuprinsul povestirii valoroase nuvele autonome. A tradus din clasicii și romanticii francezi. Au rămas în conștiința populară versuri scrise de Sion, precum „Mult e dulce și frumoasă / limba ce-o vorbim” sau „Astăzi anul se-nnoiește / Plugușorul se pornește” , cuprinse in volumul intitulat  „Din poesiile lui George Sion”, scos de sub tipar în 1857.

18 05 2022 IST 1

În ziua de 18 mai a anului 1845 Mihail Kogălniceanu a început, la Iaşi, publicarea  „Letopiseţele Ţării Moldovei”,  în trei volume, prima editare a cronicilor lui Miron Costin, Grigore Ureche şi Ion Neculce, la care va adăuga, în ediţia următoare, cronici muntene.

18 05 2022 IST 4

La 18 mai 1920 s-a născut papa Ioan Paul al II-lea ( Karol Józef Wojtyła). Ioan Paul al II-lea (1920-2005) a fost al două sute șaizeci și patrulea papă al Bisericii Catolice și episcop al Romei din 16 octombrie 1978  până la moartea sa. A fost primul papă de altă origine decât cea italiană. Pontificatul său de 26 ani  este considerat al treilea ca durată din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 și 37 ani) și a lui Pius al IX-lea (31 ani).

18 05 2022 IST 5

La 18 mai 2014 a decedat istoricul şi profesorul american de origine română Radu Florescu. Radu Florescu (1925-2014) a fost un istoric și profesor universitar de origine română. El este autorul a numeroase articole academice și cărți referitoare la România și istoria României (printre acestea, şi bestsellerul „În căutarea lui Dracula”, publicat în 1972). A obținut diplomele de licență și master de la Christ Church, Universitatea Oxford în Marea Britanie, înainte de a se muta în Statele Unite ale Americii, unde și-a completat studiile prin obținerea unui doctorat la Universitatea Indiana. A deținut poziția de profesor emerit de istorie la Boston College şi a fost, de asemenea, directorul Centrului de Studii Est Europene al regiunii de nord-est a Statelor Unite ale Americii, cunoscută sub numele de Noua Anglie. Radu Florescu se numără printre primii care au pus bazele industriei publicităţii româneşti, la începutul anilor 90 ai secolului XX. Între cele mai cunoscute lucrări pe care le-a publicat se numără  „Lupta împotriva Rusiei în principatele române”, „Dracula, Prințul cu multe fețe; viața și timpurile sale”.  A fost consul onorific al României pentru regiunea Noua Anglie din SUA, între anii 1996 şi 2004.

18 05 2022 IST 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий