Sărbătoare care proslăvește unirea nedespărțită a două naturi în Iisus Hristos – Divinitatea cu umanitatea

7 04 2002 IN 2

 

La 7 aprilie, în Ucraina este marcată, pe stil vechi, marea sărbătoare creştină Buna Vestire.

Este una dintre cele douăsprezecea sărbători religioase asociate cu tradiția creștină a Arhanghelului Gavriil, care a anunțat viitoarea naștere a Fecioarei Maria a lui Isus Hristos. Buna Vestire a Sfintei Fecioare Maria a devenit o sărbătoare independentă la mijlocul secolului al VII-lea și a servit ca subiect constant pentru pictura religioasă. Buna Vestire este întotdeauna o sărbătoare la singular, adică este stabilită după calendarul ortodox într-o zi strict definită. În această zi, Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei Maria imaculata zămislire și nașterea fiului lui Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii.
Până la vârsta de 14 ani, Sfânta Fecioară a fost crescută în templu, iar apoi, conform legii, trebuia să părăsească templul, întrucât împlinise vârsta majoratului, și fie să se întoarcă la părinți, fie să se căsătorească. Preoții au vrut să se căsătorească cu ea, dar Maria le-a anunțat făgăduința ei față de Dumnezeu – să rămână pentru totdeauna Fecioară. Atunci preoții au logodit-o pe ruda ei îndepărtată, vârstnicul Iosif, în vârstă de 80 de ani, pentru a avea grijă de Ea și a-i proteja fecioria. Trăind în orașul galilean Nazaret, în casa lui Iosif, Sfânta Fecioară Maria ducea aceeași viață modestă și retrasă ca în templu.

Când a venit vremea ca Fiul lui Dumnezeu să se facă om, nu era nimic în toată lumea mai sfânt și mai vrednic decât Fecioara Maria. Arhanghelul Gavriil a fost trimis în această casă, el i-a anunțat secretul întrupării lui Dumnezeu de la ea. Gavriil i-a spus cuvintele pe care Biserica le repetă zilnic în rugăciune: „Bucură-te, îndurător, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești Tu în femei! Ai găsit favoare la Dumnezeu. Și acum vei concepe și vei naște un Fiu și-I vei numi Isus (Mântuitorul). El va fi mare și se va numi Fiul Celui Prea Înalt”. Maria, amintindu-și de jurământul de a nu se căsători, i-a spus arhanghelului: „Cum va fi când nu sunt căsătorită?” Arhanghelul a răspuns: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri; de aceea și cel născut din Tine va fi sfânt și se va numi Fiul lui Dumnezeu”. „Eu sunt robul Domnului, să-mi fie după cuvântul tău!”, a răspuns Maria Arhanghelului. Și arhanghelul a plecat de la ea.
Aflând că Maria așteaptă un copil, Iosif a vrut să-i dea drumul, dar Îngerul Domnului i s-a arătat în vis și i-a spus: „Iosif, fiul lui David! Nu-ți fie frică să o iei pe Maria de soție; căci ceea ce se naște în ea este din Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu și tu îi vei pune numele: Isus; căci el va mântui poporul Său de păcatele lui”.
Buna Vestire este concepția lui Isus Hristos. Prin acțiunea harului lui Dumnezeu în sânul Mariei, a început o nouă viață umană. Creștinii cunosc legile biologiei, de aceea vorbesc despre Minune. Minunea nu este atât că Fecioara, care nu și-a cunoscut soțul, a început să nască un copil, ci că Însuși Dumnezeu S-a identificat cu acest copil și cu tot ce se va întâmpla în viața Lui. Dumnezeu nu locuiește doar în Fecioară. Prin arhanghelul Gavriil, Atotputernicul, Domnul și Domnul cere consimțământul Mariei. Și numai după consimțământul ei, Cuvântul se face trup.
La Buna Vestire, este slăvită Sfânta Fecioară Maria, se rostește mulțumire Domnului Dumnezeu și se aduce cinstire mesagerului său Arhanghelul Gavriil, care a slujit sacramentul mântuirii.

Sărbătoarea Bunei Vestiri proslăvește unirea nedespărțită a două naturi în Iisus Hristos — Divinitatea cu umanitatea.
Din secolul al II-lea cel puțin, Buna Vestire a fost văzută ca primul act din istoria creștină a mântuirii în care ascultarea Fecioarei Maria echilibrează neascultarea Evei (interpretarea lui Irineu din Lyon). Maria devine „noua Evă”. Textul celebrului imn Ave maris stella (secolul al IX-lea) spune că numele Eva este o anagramă a cuvântului Ave, cu care Gavriil s-a adresat „noii Eve”. Ieronim a dedus o formulă concisă: „moartea – prin Eva, viața – prin Maria”.

Se crede că Dumnezeu l-a trimis pe arhanghel cu vestea bună în aceeași zi, 25 martie (7 aprrilie), în care a avut loc Crearea lumii, astfel omenirii i s-a oferit o a doua șansă.
Concepția tainica a Fecioarei Maria, conform învățăturilor Bisericii Ortodoxe, se referă la marea taină a evlaviei: în ea, omenirea a adus în dar lui Dumnezeu creația sa cea mai curată – Fecioara, capabilă să devină mama Fiului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, după ce a primit darul, i-a răspuns cu darul harului Duhului Sfânt.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий