Slujitor al altarului sfânt

15 03 2023 F 2

Blând, smerit, milostiv, cuviincios, sincer, bun la suflet, înțelegător și săritor la nevoie, anume așa și trebuie să fie un slujitor al sfântului altar. Anume așa este parohul Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul bucovinean Cupca, protoiereul Vasile Cuciurean. Aproape trei decenii domnul părinte se află în acest sat, ca preot, îndrumându-i și călăuzindu-i pe credincioșii de aici la fapte bune.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, sprijinit de enoriașii din acest sat de pe Valea Siretului, cu circa 28 de ani în urmă a reușit să sfințească noua biserică, aflată alături de cea veche, care este declarată și lăcaș de cult. Mai pe urmă fiind ridicate și o clopotniță, o casă parohială, o fântână, porți și garduri noi.  În toamna anului trecut deși ne aflăm în timpuri grele, totuși cu ajutorul bunului Dumnezeu, a fost renovată deja noua biserică. La fel au fost renovate și celelalte edificii aflate în curtea bisericii.

Fiecare început de an școlar și fiecare fine de an de învățământ este binecuvântat de protoiereul Vasile Cuciurean.  A devenit deja de mulți ani, o tradiție creștină, păstrată cu sfințenie. Păstorul spiritual al satului vine uneori însoțit de cantorul bisericii locale, Vasile Dușceac, un om cu o voce deosebită, alteori de tânărul preot Ilie Cuciurean, fiul părintelui Vasile. Deja de câțiva ani, fiul său Ilie, slujește împreună cu tatăl său la Biserica din satul Cupca.

Împreună cu soția sa, presbitera Maria, au crescut și educat doi copii buni: fiica Elena și fiul Ilie. Soții Cuciurean au deja și doi nepoți, o nepoată și un nepot, de care sunt foarte bucuroși. Mai ales că nepoțica este deja școlăriță.

Cum spuneam mai sus, fiul Ilie a urmat calea tatălui, devenind tot preot. Ambii, tatăl și cu fiul, slujesc cu evlavie și credință sfântul altar. La hramul bisericii din toamna anului trecut, care este sărbătorit pe stil vechi, la 21 noiembrie, de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, preotul Vasile Cuciurean s-a învrednicit de a doua Cruce de aur. Înalta distincție bisericească i-a fost înmânată  de ÎPS, Mitropolitul Cernăuțiului și Bucovinei Meletie.

Tot mergând pe drumurile întortocheate ale vieții, iată că la acest mijloc de Mărțișor, preotul Vasile Cuciurean a ajuns la frumosul jubileu al vieții, împletind în cunună cei 60 de ani ai săi.

La aniversarea celor șase decenii de viață cu un frumos buchet de urări de pace, sănătate, binecuvântare cerească, ani lungi de viață, dedicată slujirii credinței în Dumnezeu, bucurii și fericire omenească alături de cei dragi, îi aduc în dar membri familiei sale, enoriașii bisericii din Cupca, preoții din parohiile învecinate, locuitorii satului Pătrăuții de Jos, căci de aici este originar domnia sa, prietenii, cunoscuții și toți cei care îl cunosc și îl stimează.

Părinte Vasile!

La mulți ani cu sănătate,

Domnul să vă dea de toate:

Ani o sută să trăiți,

Buni, frumoși și fericiți !

Din partea tuturor semnează profesoara Eleonora SCHIPOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий