24 martie în calendarul bisericesc şi în cel popular

24 03 2023 F 4

La 24 martie, stil nou, este cinstit Cuviosul Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida.  Cuviosul Artemon s-a născut şi a crescut în ţinutul Seleuciei şi anume în cetatea cu acelaşi nume. Când fericitul Pavel, apostolul, a ajuns în Seleucia, nu a mai fost cu putinţă ca lumina să mai rămână sub obroc, ci el a pus pe Artemon păstor şi învăţător al poporului. Acesta, povăţuind turma sa în chip frumos şi bineplăcut lui Dumnezeu, a ajuns pentru toţi cei ce se găseau în nevoi liman de izbăvire: purtător de grijă de văduve, de orfani şi de săraci şi doctor al sufletelor şi al trupurilor. În felul acesta bine petrecând şi-a săvârşit viaţa în adânci bătrâneţi.

În această zi, după calendarul bisericesc pe stil vechi, este sărbătorit Sfântul Ierarh Sofronie. El s-a născut în anul 550, în oraşul Damasc (Siria). Părinții săi erau creştini. Aceștia se numeau Plintos şi Mira. El a studiat şi a ajuns profesor de retorică. Nu îi lipsea nici cunoaşterea aprofundată a Sfintei Scripturi.   Sofronie a stat 20 de ani la Mănăstirea lui Teodosie din Ierusalim, sub călăuzirea sufletească a marelui monah Ioan Moscu.   Sfântul Sofronie a vizitat în anul 633 mănăstirile din Egipt, Asia, Cipru şi Italia împreună cu Ioan. În anul 634 a ajuns patriarh al Ierusalimului. El a alcătuit o Antologie cu 600 de texte din Părinţii Bisericii, pentru apărarea învăţăturii ortodoxe despre cele două voinţe ale Mântuitorului Iisus Hristos. Lucrarea nu a fost păstrată.  Sfântul Sofronie a murit în anul 638, la scurt timp după cucerirea Ierusalimului de către arabi.

În popor se spune că, dacă până la această dată s-au întors din ţările calde cucii, dar pe copaci încă n-au apărut frunze, anul va fi sărac în recolte. Dacă s-au desfăcut frunzele de salcie, pot fi sădită ceapa şi semănate zarzavaturile. Vântul dinspre miază-noapte este semn că luna iunie va fi ploioasă. Dacă raţele se scaldă în iaz sau în râu, în curând vremea se va încălzi. Au apărut insectele şi păianjenii, geruri nu vor mai fi.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий