7 noiembrie: sărbători şi semne ale timpului

7 11 2022 F 1

Pe data de 8 noiembrie, stil nou,  Biserica Ortodoxă cinstește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor în drumul spre rai. Potrivit obiceiului, în ajunul acestei sărbători, la 7 noiembrie, fiecare creștin trebuie să aprindă o lumânare care-i va fi lumină de veci în lumea de dincolo și să împartă de pomană.  Ofrandele date de pomană pentru morți în ajunul Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil se numesc Moșii de Arhangheli.

Tot la 7 noiembrie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galision, cel care multe minuni a săvârșit.   Sfântul Cuvios Lazăr  s-a născut într-un sat din apropierea Magnesiei (Asia Mică). Părinţii lui erau de neam bogat şi s-au îngrijit să-i ofere o educaţie aleasă. Încă din tinereţe îşi dorea nespus de mult să meargă la Ierusalim. S-a călugărit şi după ce s-a aşezat în diferite mănăstiri a intrat mai târziu în Mănăstirea „Sfântul Sava” din Palestina.  Aici a rămas şase ani, iar însuşi patriarhul Ierusalimului l-a hirotonit preot. Agarenii au năvălit apoi asupra mănăstirii, iar Cuviosul Lazăr s-a dus în Efes şi s-a aşezat în muntele Galision din apropierea cetăţii. Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte, săvârşind multe minuni. A trecut la cele veşnice la vârsta de 72 de ani.

La 7 noiembrie, stil vechi, creştinii ortodocşi o prăznuiesc pe Sfânta Tavita din Iope, al cărei nume se tâlcuiește Căprioara, fiind vestită, în vremea aceea, pentru hainele pe care le croia. Aceasta era, totodată, „plină de  fapte bune și milostenie”. Îmbolnăvindu-se grav, a murit la scurt timp. După ce au scăldat-o cu jale, femeile din sat i-au așezat trupul în camera de sus.  Despre minunata înviere a Sfintei Tavita aflăm din Faptele Apostolilor:  „Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenuncheat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul” (Fapte 9, 36-42).

Se crede că această zi este favorabilă pentru fapte bune şi muncă cinstită. Se fac cadouri copiilor orfani. Este o zi nefavorabilă pentru afaceri şi comerţ.

În popor se spune că dacă în această zi a nins, este un semn de belşug la recolta de cereale. Dacă plouă, ploioasă va fi întreaga lună noiembrie. Ceaţa de dimineaţă prevesteşte  că vremea se va încălzi.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий